Děti se v celotýdenním tématu věnovaly dopravě, procvičovaly druhy dopravních prostředků, dopravní předpisy a značky. Školka se během chvilky proměnila v dopravní hřiště se spoustou obrázků, silnic, nádraží a podobně.

Jedno dopoledne patřilo velké dopravní soutěži. Děti si do školky přivezly kola, koloběžky či tříkolky a na připraveném dopravním hřišti procvičovaly bezpečnost na silnici, dopravní předpisy a zručnost při jízdě.

Soutěžilo se v různých disciplínách – rychlostní jízdy, slalom na kole, jízda po vyznačené cestě atd. Celý den byl zakončen vyjížďkou do okolí Sloupna v rámci již IV. ročníku „Sloupenského pedálu".

Děti také v průběhu dne navštívila Policie ČR, která je prozkoušela ve znalostech z bezpečnosti na silnici.

Děti odcházely domů plné zážitků, s krásnými cenami od sponzorů a hlavně s troškou znalostí o bezpečnosti na silnici.

Velké poděkování patří policii z Nového Bydžova za krásnou besedu.

Ilona Tauchmanová