Mezi emotivně nejsilnější patřily pravidelné návštěvy předškoláků v Domově důchodců na Novém Hradci Králové. Kromě již tradičních vánočních a velikonočních vystoupení se stalo velmi oblíbeným společné cvičení seniorů s dětmi. Při každém setkání byla patrná vzájemná úcta, ohleduplnost a vcítění se do potřeb druhých. I z tohoto důvodu má pro obě strany velký význam podobné vztahy prohlubovat.

Lenka Koutníková