Jakmile se civilisté v šatně převléknou do „klaunského", jsou z nich baviči a rozdávají smích naprosto všude zaměstnancům, maminkám s malými dětmi, které přicházejí za paní doktorkou do rizikové poradny, i paním uklízečkám a kuchařkám, pokud je potkají například na chodbě. Nejvíce se ale na kamarádku a kamaráda s červenými nosy těší děti, které jsou ve stacionáři na dlouhodobém pobytu.

Na oddělení mladších, kde jsou děti od jednoho do tří let, mají největší úspěch bubliny bublifuků mají klauni vždy dostatek. Také hra na hudební nástroje a zpívánky se batolatům velmi líbí a nezřídka se děti zcela spontánně roztančí nebo mají snahu napodobovat.

Půvabná nedokonalost

U větších, kde jsou děti od tří do pěti let, si klauni více popovídají, zaznívají vtipy, hrají se hry. Klauni zde rozdávají dětem nafukovací zvířátka, společně čarují, hledají své nosy, které s oblibou schovávají za ucho sestřičkám, všichni vymýšlejí společnou legraci.

Klauni zakopávají, netrefují se do dveří, něco neustále ztrácejí a hledají, jsou půvabně nedokonalí. Tím vším baví děti, sestřičky a speciální pedagožky.

Zatímco klauni „pracují", pozorujeme u dětí pozitivní změny chování. Děti s motorickými obtížemi jsou setkáním s klauny motivované a snaží se k zábavnému dění přiblížit. Děti s mentálními deficity reagují významně na celou škálu podnětů, které klauni nabízejí (barvy, zvuky, materiály). Děti s opožděným vývojem řeči se smějí stejně jako děti mluvící v době představení klaunů se všichni bez rozdílu bavíme.

Psychická pohoda léčí a uzdravuje

Posláním zdravotních klaunů je mj. docházet do zdravotnických zařízení, kde jsou nemocné děti, a podporovat zejména jejich psychickou pohodu v době, kdy se léčí a jsou odloučeny od rodičů. Zdravotní klauni jsou nedílnou součástí našeho odborného týmu, kde všichni spějeme k jedinému cíli zlepšení psychického a zdravotního stavu dětských pacientů.

Klauniády v našem zařízení jsou promyšleny metodicky a volně navazují na odbornou stimulaci, kterou děti mají zajištěnou během pobytu u nás. Rozvíjejí se činnosti jemné a hrubé motoriky, sociální dovednosti, znalosti, paměť, myšlení. Jsou využívány techniky muzikoterapie, arteterapie a herní terapie.

Vždy, když klauni odcházejí a vidíme šťastné tváře našich dětí, se utvrzujeme v tom, že „s úsměvem jde všechno líp" a že smích opravdu léčí.

Velice děkujeme zdravotním klaunům za dosavadní spolupráci a již nyní se těšíme na jejich další návštěvu ve stacionáři.

Kateřina Šimáčková