Pod názvem Hradec Králové – Bezpečné město 2009 se skrývaly hry a soutěže pro školáky i děti z mateřinek, ukázky sebeobrany či výcviku policejního a asistenčního psa.

Děti se mohly kromě zábavy také něčemu přiučit. Zdravotníci Českého červeného kříže předváděli základy první pomoci a Besip přivezl dopravní hřiště.