Vzhledem k tomu, že program nebyl sestaven jen z fragmentů různých děl, ale z uceleného klasického programu, kde se frekventanti střídali po větách, si i publikum vyprodaného sálu přišlo na své. Na programu byla předehra Ludwiga van Beethovena Egmont, klavírní koncert č. 1 b moll Petra Iljiče Čajkovského a symfonie č. 4 Johannese Brahmse.

Jiří Třos