Samotné akci předcházely složité peripetie s úpravou ledové plochy, což se neobešlo bez pomoci občanů Nepolis. Naštěstí se kluziště i přes nepřízeň počasí podařilo patřičně upravit.

V 16.30 hodin bylo vše připraveno. Hudba i světelná show ve spolupráci s nadšenými návštěvníky utvořily nevšední atmosféru, kterou dotvářelo výborné svařené víno pro dospělé a čaj pro děti.

Největší odměnou pro všechny organizátory byly úsměvy a rudé tváře dětí i jejich rodičů. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravách, a Matěji Kebortovi (Maty-sound) za osvětlení rybníka.

Diskobruslení na ledové ploše v obci Nepolisy.