Jméno nosila česká vlastenka Bohuslava Rajská (1817 až 1852). Její vlastní jméno však znělo Antonie Reissová. Provdala se za ovdovělého básníka Františka Ladislava Čelakovského, s nímž později odjela do polské Vratislavi.

Vdala se z rozumu a z vlastenecké povinnosti. Čelakovský ji ve Vratislavi připravil peklo na zemi. Projevoval se silně despoticky. S přibývajícím věkem začal být mrzutý a nesnesitelný. Rajská zemřela v 35 letech (stejně jako první žena Čelakovského). Básník ji přežil jen o tři měsíce.

V církevním kalendáři nacházíme jméno Willibald. Svatý Willibald žil v 8. století v Německu. Byl biskupem v bavorském Eichstättu a bratrem svaté Walburgy.
Ve 20 letech s otcem a bratrem podnikl pouť do Říma, otec cestou zemřel, on sám se vydal do Palestiny. Povolán byl na misie do Německa. Je patronem výrobců mříží.

Toto poměrně neobvyklé jméno nosil německý hudební skladatel Christoph Willibald Gluck (1714 až 1787). Byl jedním z nejvýznamnějších operních skladatelů období klasicismu.