Zbrusu novým prostorem pro studenty je od letošního roku moderní studovna s knihovnou zřízená po vzoru amerických škol. Nechybí v ní útulný čtecí koutek, počítačové vybavení a samozřejmě ani výběr atraktivního i vzdělávacího čtiva. Na dekoracích a finální úpravě studovny se v průběhu září podílejí sami studenti, jimž bude tato místnost sloužit především.

Pedagogický tým rozšířila nová rodilá mluvčí z Velké Británie, která bude kromě konverzace vyučovat také některé další předměty v anglickém jazyce.

V posledních měsících došlo k posunu, co se týče spolupráce se zahraničními školami. Podařilo se uzavřít partnerství se střední školou St. John International ve Waterloo. Plánují se výměnné pobyty studentů obou škol. Dále se rozvíjí spolupráce s anglickou střední z města Basingstoke, kam by měla tento rok vyrazit na týdenní pobyt první skupina studentů. Načerpat inspiraci do zahraničních škol pojedou o podzimních prázdninách i učitelé. Pro Sion High School je totiž inovativní a v zahraničí dobře fungující přístup ke vzdělávání jednou ze základních vizí.

Tou je také dobře fungující kolektiv studentů a celkově přátelská a motivující atmosféra. Proto se 1. ročníky tradičně hned v prvním týdnu studia vydaly na společný adaptační pobyt do kempu Dlouhý ve Ždírci nad Doubravou.

V tomto školním roce bude škola absolvovat premiéru v maturitách denních studentů. S těmi  v Sionu před třemi lety zahajovali svůj první rok existence.

Kateřina Hegerová