Na stanovištích se děti seznámily s ukázkami lesnických činností. Většinu prací si samy vyzkoušely za podpory lesních pedagogů a odborníků na zpracování dřeva. Zkusily si zasadit stromek, viděly práci s pilou, dozvěděly se něco z myslivosti. Pohladily si i koně a zúčastnily se kácení kmenů.

Děti si určitě odnesly z opravdového lesa více zážitků a zkušeností, než kdyby si o lesním prostředí ve škole vyprávěly a prohlížely si obrázky. Poděkování patří všem organizátorům za zdařilou akci i za sladkou odměnu v podobě koláčků.

Dana Půhoná