Její výsledky můžete ovlivnit i vy, čtenáři Deníku. Pokud znáte ve svém okolí člověka, který nezištně pomáhá lidem ve svém okolí, nominujte ho do pondělí 20. dubna na webových stránkách www.den–d.eu, případně na www.skp–centrum.cz.
Právě z nominací na těchto webech odborná komise vybere dvacet dobrovilníků, kteří si letos z galavečera Den D odnesou keramickou sošku Anděla.

Cena pro Arniku

Jednou z oceněných dobrovolnic se v loňském roce stala Jana Štěpánová z královédvorské Arniky. Členové této organizace navštěvují zdravotnická a sociální zařízení a pomáhají klientům při návštěvách kulturních akcí nebo při nákupech.

Jak hodnotíte nápad oceňovat nejlepší dobrovolníky regionu?

Určitě je to pro všechny povzbuzením v naší práci. Mohlo by to také přispět k propagaci dobrovolnické­ho hnutí.

Potěšilo vás, že jste získala ocenění právě vy?

Rozhodně to nikdo z nás nedělá kvůli nějakým cenám. Ale to, že si naší práce někdo všimne, nás těší. Obě sošky, které jsem na slavnostním vyhlášení v Pardubicích, mám vystavené na čestném místě v obývacím pokoji.

Domníváte se, že dobrovolnictví podobnou propagaci potřebuje?

Určitě nám může pomoci se získáváním dalších členů. Nám se například v loňském roce rozprchla skupinka aktivních studentů na vysoké školy. A je těžké je nahradit. Členové Královédvorské Arniky, která vznikla v roce 2002, navštěvují oddělení následné péče místní nemocnice, domov důchodců, oční školu, Domov svatého Josefa v Žirči.

Budete v letošním roce také někoho nominovat?

Určitě někoho vybereme, ale protože jsme se o letošní akci dozvěděli teprve nedávno, ještě jsme případné kandidáty neřešili.

Deník pomáhá

Mediálním partnerem projektu Den D se stal i Deník. „Naší snahou je oslovit co nejvíc lidí, kteří by mohli nominovat dobrovolníky ze svého okolí. Je proto logické, že jsme o spolupráci požádali největší regionální noviny, které nám pomohou dostat anketu do povědomí širokého spektra obyvatel. Už v loňském roce nám Deník velmi pomohl při propagaci projektu,“ uvedl Jan Machek, ředitel obecně prospěšné společnosti Terra Nostra – Malebný kraj, která anketu spolupořádá. Generálním partnerem projektu je společnost Provident Financial. (bm, fri)

Den D - Přihláška k nominaci
Den D - Přihláška k nominaci