Po dohodě s vlastníkem pozemku bylo podél polní cesty vysázeno dvaatřicet kusů vysokokmenů ovocných stromů. Kdo z nás si ještě vzpomene na jablka odrůd Míšeňské, Ontário, Panenské české, Řehtáč soudkovitý anebo na hrušky Kozačku, Šídlenku či Špinku?

Stromky byly zakoupeny Agrodružstvem Lhota pod Libčany. Pracovní sílu dodali myslivci.

Vedení tohoto zemědělského podniku v čele s Pavlem Veselým má zájem o další spolupráci s mysliveckým spolkem. Proto je v přípravě vytipování dalších lokalit v krajině kolem obcí Syrovátka, Trávník, Osice a Lhota pod Libčany, kde by šly vysázet zaniklé aleje.

Obnova krajinných prvků v přírodě.

Leoš Petr