Na kuklenském hřbitově hned u příchodu se návštěvník setkává s několika válečnými pomníky. Vlevo jde o Památník padlým rudoarmějcům s tradičními symboly hvězdy, srpu a kladiva položeném na svázaných snítkách vavřínu a lípy. V dolním poli je prostor pro dívku s věncem. Text je citací Klementa Gottwalda – Skláníme se před památkou padlých hrdinů Rudé armády 1945 – 1955. Autorem pomníku osazeného v roce 1955 je kameník a sochař Vladimír Mertlík (1911 – 1984), který se narodil na Pouchově, žil v Kuklenách a byl synem sochaře Jana Mertlíka. Jeho rodina až dosud pokračuje v kamenickém řemesle.

Zemřeli při pochodu i kulkou

Pohřbeni jsou zde muži, kteří na území Hradce Králové zemřeli během první poloviny roku 1945. Druhé datum označuje exhumaci šesti těl původně uložených na různých místech a přenesených sem, na Denisovo náměstí. Tři muži zemřeli hladem a vysílením při pochodu smrti v únoru. Dva byli v Plačicích zajati, při útěku postřeleni a pohřbeni zaživa. Poslední zemřel 1. června nešťastnou náhodou. Známe jen čtyři jména ze šesti: Alexej Ivanov, Nikolaj Mejsov, Gavril Barsov a Sergej N.Barišnikov.

Vítězný a pohřební věnec v jednom

Památník padlým rudoarmějcům s tradičními symboly hvězdy, srpu a kladiva položeném na svázaných snítkách vavřínu a lípy.Zcela nahoře na náhrobku je umístěna sovětská hvězda, která zároveň označuje Rudou armádu. Střední pole odkazuje k době vlády komunistické strany. Srp a kladivo jsou znakem spojení dělnictva a rolnictva. Vavřín symbolizuje vítězství, slávu a dobrou pověst. Listy lípy pocházejí ze stromu, jež je  oficiálním symbolem českého státu. I když původně vavřín patřil řeckému Apollonovi a lípa bohyni lásky Afroditě, zde jde o vítězství československých dělníků a rolníků za pomoci SSSR.

Dívka v dolním poli pomníku přináší vavřínový věnec vítězům, který je zároveň věncem pohřebním. Věnec je starodávným symbolem nekonečného vesmíru, stále se opakujícího začátku a konce, nikdy nekončícího koloběhu.

Dívčí postava je sehnutá, poklekla, aby uctila padlé. Že vznikla v 50. letech poznáme podle oblečení i stylu, který navazuje na civilismus meziválečný. Každá smrt je zmařením života a za války jich bylo na všech stranách šedesát dva a půl milionu. Z toho okolo čtyřiadvacet milionů vojáků. Téměř jedenáct milionů vojáků SSSR.

Martina Vítková