Více než 170 z nich se ve dnech od 15. do 17. května sešlo na druhém ročníku konference Elixír do škol v Hradci Králové, aby načerpali inspiraci do svých hodin a rozšířili si obzory v tom, jak se dá fyzika učit zábavně. Konferenci akreditovanou ministerstvem školství uspořádala Nadace Depositum Bonum společně s Fyzikální pedagogickou společností Jednoty českých matematiků a fyziků.

„Hlavním záměrem projektu Elixír do škol, kterého jsme se drželi i během druhého ročníku hradecké konference, je umožnit učitelům fyziky základních a středních škol, aby si mezi sebou vyměňovali praktické zkušenosti. Právě tato praktická cesta výuky jednoznačně přispívá k lepšímu pochopení a zvládání učební látky," říká Václav Kubata, ředitel Nadace Depositum Bonum.

„Projekt Elixír do škol potvrzuje svůj obrovský potenciál. Poptávka fyzikářů po této konferenci naprosto převýšila její kapacitu. Účast tady totiž není povinností, ale především radostí ze seznamování se s novými věcmi a z výměny zkušeností," vysvětluje Leoš Dvořák, zástupce vedoucího Katedry didaktiky fyziky MFF UK a člen expertní rady projektu.

Snad největší zájem účastníků svou unikátní přednáškou vzbudil major Michal Daněk, pilot stíhačky Gripen, který fyzikářům spatra odpovídal na jejich dotazy.

Nedělní fyzikální show Zdeňka Drozda pak „dobila baterky" všem, které aktuálně čeká jedno z nejnáročnějších období: blížící se konec školního roku a s ním související uzavírání klasifikace či maturitní zkoušky.

Během tří dnů konference se také uskutečnilo celkem 24 interaktivních dílen zaměřených na ukázku pokusů a fyziky v praxi. Účastníci se dozvěděli, jak do výuky fyziky začlenit pokusy s raketami, postavit samonosný most Leonarda da Vinci, programovat jednoduché robotické systémy nebo vyrobit zmrzlinu pomocí tekutého dusíku.

Cílem Nadace Depositum Bonum je podpořit snahu učitelů, kteří snaží zkvalitnit výuku technických a přírodovědných oborů. Za tímto účelem nadace také po Česku založila 21 regionálních center, ve kterých se každý měsíc učitelé fyziky scházejí a vyměňují si nejlepší nápady. Nadace také pomáhá rozvíjet párovou výuku, v rámci které pedagogům v hodinách pomáhají s výukou odborníci na fyziku.

Kristýna Havligerová