Orkán Kyrill likvidoval lesy a zařízení distribuční soustavy ve dnech 18. až 22. ledna 2007. Od té doby přijala ČEZ Distribuce řadu opatření, aby dokázala lépe čelit podobně extrémním poruchovým stavům.

Podobné jako povodně z roku 2002 naučily Českou republiku lépe čelit záplavám, přinesl Kyrill řadu cenných a draze vykoupených zkušeností. Zlepšily se metodické postupy, technické vybavení, informování veřejnosti, taktika i místy až komicky působící drobnosti.

„Před tím jsme například nevěděli, jak důležité je odhlučnění dispečerských pracovišť, ale v případě tak rozsáhlé kalamity je skutečně důležité, aby každý perfektně slyšel. Při zapínání a vypínání zařízení jde o lidské životy,“ uvádí ředitel úseku Řízení sítí ČEZ Distribuce Pavel Filipi.

Z vážnějších opatření je důležitý například výcvik záložních dispečerů, kteří mohou být posilami v mimořádné situaci, podrobné informování o odstraňování poruch na webu, vylepšení v oblasti spojovací techniky, lepší vtažení externích dodavatelů a celá řada dalších opatření.

„O přínosu uvedených opatření nejlépe svědčí likvidace kumulovaných poruch v minulém období, naposledy v letošním prvním týdnu,“ dodal ředitel úseku Řízení ČEZ Distribuční služby Karel Kohout.

Milionové škody

Náklady na likvidaci škod v distribuční soustavě způsobnými kalamitou činily u ČEZ Distribuce 132,8 milionu korun. Na likvidaci se podílelo více než 1600 pracovníků společností Skupiny ČEZ.

Došlo k 7239 poruchám na zařízení, z toho třiadvacet poruch na zařízení 110 kV, 1220 poruch na zařízení vysokého napětí a 5996 poruch na zařízení nízkého napětí.

Mezi nejpostiženější oblasti patřilo podhůří Krkonoš a Orlické hory.

Dispečink ve východních Čechách zaznamenal celkem sedm poruch na vedeních velmi vysokého napětí, 390 poruch na vedeních vysokého napětí a 1480 poruch bylo na vedeních nízkého napětí.

Vlivem silné vichřice bylo ve východních Čechách poškozeno 67 kilometrů vedení, bylo zničeno sto sedm sloupů.

Mezi největší poruchy na východě Čech způsobené kalamitou patřilo poškození vedení 35 kV v délce 1,4 kilometru v okolí Pěčína na Rychnovsku, na Pardubicku bylo poškozeno pět stožárů vysokého napětí, poškozeno bylo také vedení 35 kV v délce jednoho kilometru na Trutnovsku.

Nejpostiženější lokality byly: podhůří Krkonoš – Semilsko, Jilemnicko, Vrchlabsko, Žacléřsko, Orlické hory – okolí Rokytnice.

Nastoupily stovky zaměstnanců

Při odstraňování kalamity na vedeních Skupiny ČEZ ve východočeském regionu odpracovali zaměstnanci poruchových čet kolem 14 tisíc hodin. Na řešení kalamity se podílelo tři sta zaměstnanců poruchové služby Skupiny ČEZ a ve službě se střídalo na pětadvacet pracovníků dispečinku, pomáhaly i externí firmy.

Přerušení dodávky elektřiny bylo způsobeno poryvy velmi silného nárazového větru, pády větví a stromů do vedení, spadanými vodiči elektrického vedení, prudký vítr přetrhal vedení, pokřivil konzoly a vyvrátil sloupy. Rychlost větru na mnoha místech ve východních Čechách dosahovala rychlosti orkánu.

Mezníky kalamity:

Šlo o historicky nejrozsáhlejší poškození rozvodných sítí.
Poprvé v dějinách podobná událost zasáhla plošně celé území České republiky.
Byla to první podobná událost v novém procesním uspořádání společnosti.
Rekordní byl i dopad na zákazníky, celkem jich v ČR bylo bez elektřiny 1,5 milionu.

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy