A že výchova k ochraně přírody (environmentální výchova) není jen na papíře, potvrdili učitelé s dětmi hned po dvou měsících provozu. Jednou z nejoblíbenějších lokalit, které společně navštěvují, je levý břeh řeky Orlice. Po zimě zde zůstalo mnoho odpadků (PET lahve, plechovky apod.) a bylo potřeba je uklidit. V rámci vycházky se tedy patřičně vybavené děti vydaly k řece.

Ochrana vlastního zdraví je na prvním místě, a proto učitelka ukázala dětem jak si ho chránit rukavicemi. Následně děti hledaly vše, co do přírody nepatří, a učitelé to sbírali. Během dvaceti minut byly oba plastové pytle téměř plné. Zážitkem a odměnou dětem bylo krmení divokých kachen, které dohlížely na celou akci.

Martin Jílek, Lubomír Douděra