Uchazeči o vojenské studium budou dále seznámeni s administrativními záležitostmi souvisejícími s přijímacím řízením, obsahem přijímacích zkoušek, skladbou studia, průběhem vojenské služby, zabezpečením studentů a možnostmi uplatnění absolventů Univerzity obrany.

Představení oborů, prohlídka učeben

Úvodní přednášky o možnostech studia na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany začínají v 9 a ve 13 hodin ve velkokapacitní posluchárně v hlavní budově fakulty v Hradci Králové (ulice Třebešská 1575, za Fakultní nemocnicí Hradec Králové).

Představeny budou studijní obory vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství, vojenská farmacie a zdravotnický záchranář. Následovat bude beseda s představiteli fakulty a zástupci partnerských fakult – Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy – prohlídka speciálních učeben a laboratoří fakulty a také ubytovacího zařízení.

Přihlášku lze podat již na místě

Uchazeči o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany si mohou hned na místě podat přihlášku ke studiu a s příslušníky rekrutačního pracoviště Pardubice zahájit úkony nutné k zařazení do služebního poměru vojáka z povolání.

Více o dnu otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany najdete na internetových stránkách fvz.unob.cz.

Vladimír Šidla