Připraven je pestrý program s mezinárodní účastí, který završí slavnostní koncert. Pod taktovkou dirigenta Ondreje Olose zazní díla slovenských klasiků Eugena Suchoně a Alexandera Moyzese.

Delegace od sousedů

„Den zahraniční země každoročně spolupořádá Filharmonie Hradec Králové se zahraničními velvyslanectvími. V minulosti jsme hostili delegace například ze Španělska, Kanady, Finska, Lucemburska a dalších zemí, letos máme tu čest přivítat delegaci ze Slovenska," představuje nadcházející událost ředitel Filharmonie Hradce Králové Václav Derner.

Záštitu nad letošním 9. ročníkem - Dnem Slovenské republiky - převzalo hned několik osobností. Kromě samotného velvyslance Slovenské republiky v České republice J. E. Petera Weisse letošní ročník opět zaštiťuje primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink, dále hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a opět také královéhradecký sídelní biskup J. E. Mons. Jan Vokál. Dále se na programu dne podílí Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR, Slovenský kulturní institut v Praze a Regionální Obec Slováků v Hradci Králové.

Petrof, katedrála, centrum i deska

Hned na úvod programu je připravena exkurze do výroby klavírů ve společnosti Petrof, následovat bude prohlídka katedrály Svatého Ducha. Zástupci Regionální Obce Slováků velvyslance provedou historickým centrem města a ukážou mu pamětní desku Ľudovíta Štúra instalovanou na domě číslo 22 na Velkém náměstí, která připomíná pobyt Štúra v našem městě.

Na programu více folklórně laděného pozdního odpoledne se podílí také partnerské město Banská Bystrica zprostředkováním výstavy tradiční slovenské paličkované krajky s názvem „Mesto niťou uvité" v prostorách budovy filharmonie. Součástí vernisáže výstavy bude i živá ukázka paličkování slovenských „čipkárek", zpěvem a hrou na fujaru vernisáž doprovodí Jaroslav Miňo ze slovenského folklórního souboru Limbora. Fujara jako hudební nástroj možná není v prostředí filharmonie očekávaná, avšak její význam v kontextu Dne Slovenska přibližuje ředitel Slovenského institutu Vladimír Valovič: „Tento tradiční slovenský nástroj je úzce provázán se slovenskou kulturou. Je dokonce zapsán na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO."

Předvede se sólista na housle

Večerní koncert, připravovaný ve spolupráci se slovenským Hudebním centrem, se také ponese v duchu typicky slovenském. Hradecké filharmoniky dirigentsky povede Ondrej Olos, který má i přes své slovenské kořeny mnohaleté zkušenosti s vystupováním na českých pódiích, zejména s Janáčkovým repertoárem. Sólistou večera bude dirigentův častý umělecký partner, slovenský houslista Milan Paľa. Společně provedou první část koncertu, Fantazii pro housle a velký orchestr op. 7 od Eugena Suchoně. Ve druhé části vystoupení zazní Symfonie č. 7 pro velký orchestr op. 50 od Alexandera Moyzese. Hradecké publikum tak bude mít možnost po delším čase slyšet hudbu našich nejbližších přátel.

Den zahraniční země s Filharmonií Hradec Králové již tradičně přispívá k reprezentaci města na mezinárodní úrovni a k udržování a upevňování mezinárodních vztahů.

Alois Neruda