Slavnostní imatrikulace, založení vlastního státu, záchrana knih před zkázou či den strávený v Archeoparku pravěku ve Všestarech. To a mnohem víc čeká děti na dalším oblíbeném táboře s FF UHK.

Letošní ročník nese název Pevnost FF. Po vzoru Pevnosti Boyard budou děti za splněné úkoly sbírat indicie. Na začátku tábora čeká děti slavnostní imatrikulace, v závěru pak promoce, při níž obdrží diplom bakaláře oboru Táborové vědy. Program připravují katedry a ústavy Filozofické fakulty UHK. Děti s nimi budou mimo jiné zakládat nový stát a vymýšlet jeho pravidla, zachraňovat moudré knížky před hrozící zkázou, vytvářet záchrannou sociální síť Hradce Králové či se nimi vypraví po stopách nejslavnějších hrdinů evropské historie. Tábor je určen dětem od sedmi do dvanácti let. Program tábora bude vždy od 8 do 16 hodin. Více informací najdete na webových stránkách Filozofické fakulty.

Univerzita Hradec Králové vznikla v roce 1959 jako Pedagogický institut. Z něj se postupně stala největší vědecko-vzdělávací instituce v regionu, která se v současné době skládá ze čtyř fakult – Fakulty informatiky a managementu, Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty. Univerzitu aktuálně navštěvuje 6000 studentů, z toho je 501 studentů ze zahraničí. Univerzitní život se soustředí do moderního kampusu Na Soutoku v Hradecké ulici. Rektorem UHK je Kamil Kuča.