V roce 1997 byla jako třetí škola do tehdejší spolupráce mezi Gymnáziem Boženy Němcové v Hradci Králové a King Edward VII School v Lythamu přizvána i třetí střední škola, Gymnázium Siebold, sídlící v německém Würzburgu, kde se konal i první ročník tohoto semináře. Od té doby se tento projekt pořádá každoročně střídavě v jedné ze tří partnerských škol.

Semináře se vždy účastní dvanáct studentů z pořadatelské školy a šest studentů z každé ze dvou partnerských škol. Studenti jsou ubytováni v rodinách a celý týden se věnují programu zaměřenému na fyzikální téma. Z naší školy se semináře většinou účastní studenti ze sekund a tercií.

Čočky následovaly obnovitelné zdroje

Patnáctý seminář v řadě se konal v Lythamu pod odborným vedením Steva Matthewse a za pedagogického dohledu Petra Slezáka a Norberta Mantela. Hlavním tématem semináře byly čočky. Studenti si vyzkoušeli praktickou stavbu teleskopu, pitvali skopové oko, navštívili hvězdárnu a jeden z největších radioteleskopů světa. Na závěr semináře prezentovaly čtyřčlenné skupinky studentů (2 Angličané, 1 Němec, 1 Čech) nabyté poznatky.

V roce 2012 se partnerská škola v Lythamu sloučila s Arnold School pod názvem AKS. V říjnu 2012 doprovázeli Graham Finney a Sarah Hall skupinu z AKS a Petr Slezák skupinu z Gymnázia Boženy Němcové na seminář do Německa. Norbert Mantel zaměřil seminář na obnovitelné zdroje energie. Studenti stavěli sluneční kolektory, prováděli měření na téma „Jak zamezit ztrátám energie v domácnosti" a pomocí mikroskopů zkoumali základy energetického potenciálu rostlin. Dále studenti navštívili město Norimberk, kde vyslechli výklad o hrůzách fašistického hnutí před druhou světovou válkou. I tento seminář byl zakončen prezentacemi nabytých poznatků, tentokrát před velkým množstvím posluchačů z řad rodičů hostitelských rodin.

Mezinárodní vědecký seminář International Seminar of Science (ISS) na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.Zkoumali také pražský orloj

V letošním roce se tradiční seminář pořádal v Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Dvanáct studentů z hradeckého gymnázia, šest studentů z Gymnázia Siebold ve Würzburgu a šest studentů z AKS v Lythamu se ve dnech od 4. do 8. listopadu zúčastnilo semináře s názvem „Role periodických dějů při objevování exoplanet".

V pondělí prováděli studenti laboratorní měření zaměřená na periodické děje. V úterý navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové a ve středu studenti odjeli zkoumat astronomické aspekty pražského orloje. Ve čtvrtek uskutečnili další experimenty zaměřené na periodické šíření vln prostorem. V pátek potom prezentovali získané poznatky před svými kolegy a učiteli.

Seminář byl zakončen kulturním večerem, ve kterém skupina 24 účastníků semináře zhlédla divadelní představení ve francouzském jazyce v divadle Drak, které pořádalo Francouzké divadlo při Gymnáziu Boženy Němcové.

Další ročník přivítají v Anglii

Celým týdnem studenty po odborné stránce vedl Jan Veselý z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, kterému patří velké díky. Celá akce je podporována Evropskou unií a městem Hradec Králové. Velkým dílem přispěly ke zdárnému průběhu semináře i hotel Alessandria, Letní parket Výrava a firma Matulová s. r. o. – bez jejich pomoci by tento projekt bylo těžké uskutečnit. Dále pak patří velké dík i vedení Gymnázia Boženy Němcové a všem zaměstnancům gymnázia, kteří seminář připravovali, a také rodičům z hostitelských rodin.

Šestice našich studentů se už teď těší na ISS 2014, který se tentokrát bude konat v anglickém Lythamu.

Petr Slezák, Gymnázium Boženy Němcové, HK