Od kdy vystavují?
Zahrádkářská organizace pod názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů vznikl až v roce 1961 a od té doby se tradují výstavy. Nejprve to byly výstavy místní, kdy si jednotliví pěstitelé ukazovali úspěchy dosažené na svých zahrádkách.
Od roku 1966 tyto výstavy již začínají být větší, uskutečňují se nejprve v pohostinství Beseda, a později v místnostech Místního národního výboru v Častolovicích. Tyto výstavy navštěvovalo několik stovek příznivců zahrádek. Někdy byly doplněny ručními pracemi šikovných žen, jindy zase keramikou či výšivkami.

Radost, krása, užitek

Mezníkem výstav v Častolovicích byl rok 1974, kdy se uskutečnila výstava v prostorách zámecké zimní zahrady. Již tehdy se podařilo naaranžovat krásně květiny. Ovoce a zelenina byly ukázány v úplně jiné, ale přitom krásné atmosféře. Poprvé bylo použito výstižné heslo Radost - Krása - Užitek. Úspěch této výstavy dokazovala i návštěvnost. V kronice výstav se píše: “Podařilo se skloubit nádheru ovoce a květin s užitkem zeleniny a broušeného skla“.

V dalších letech byla výstava uskutečněna v malém sále sokolovny a znovu v zimní zámecké zahradě. I zde se objevilo krásné ovoce a výpěstky ze zahrádek. Nadšení zahrádkáři byli za svoji práci a propagaci zahrádkářů na veřejnosti oceněni čestným uznáním od předsedy ČZOS, přítele Kovandy.
Od let 1978 – 1990 výstavy probíhaly sice pravidelně každý rok, ale v menším měřítku, většinou v základní škole, kde zároveň posloužily jako vyučovací názorniny či doplňky pro výchovu dětí. V letech 1990 – 1994 se výstavy ovoce a zeleniny konaly v hasičské zbrojnici, kde vystavovalo okolo patnácti zahrádkářů své výpěstky. Návštěvnost byla již několik stovek lidí.
Kvalita výstav byla rok od roku lepší. V této době se začalo i s aranžováním květin jako doplňujícím prvkem výstav. Vstup byl dobrovolný.

Okresní výstava
Rok 1995 - výstava ovoce a zeleniny se uskutečnila v sále U Lva. Výstavní plocha byla téměř 270 m². Aranžerie především využila stolovou úpravu. Návštěvnost opět několik stovek lidí. Heslo Radost - Krása - Užitek bylo znovu použito jako motto pro výstavu.
Rok 1996 byl dalším mezníkem v historii výstav, protože celá výstava byla připravovaná a zabezpečovaná jako okresní výstava. Podstatně se zlepšila kvalita vystavovaného ovoce a zeleniny, výstavní plocha se rozšířila již na 320 m². Výzdobu prováděli dva aranžéři s použitím suchých a rostlých květin. Celá výstava byla doplněna obrazovou výzdobou akademického malíře a rodáka z Častolovic Antonína Hudečka.
Rok 1997 – na okresní výstavu ovoce a zeleniny byly zakoupeny dva veliké fóliovníky, které rozšířily výstavní plochu na 540 m². Výstava se uskutečnila v areálu Sokolské zahrady, včetně sokolovny. Bylo vystaveno 535 ošatek s ovocem. Byly prezentovány i výrobky sponzorů a podniků. Výstavu zahajoval předseda Republikové rady ČZS. Poprvé byl do pořadu zařazen kulturní program v sále pohostinství U Lva. Výstavu navštívilo 3 050 osob.

Roste zájem
Rok 1998 – Okresní výstava ovoce a zeleniny se stává stále známější, začínají se o ní zajímat i sdělovací prostředky. Slavnostní zahájení výstavy bylo na venkovní ploše za přítomnosti delegace předsednictva Republikové rady ČZS a delegací ÚR ČZS z východních Čech. Výstavní plochu o velikosti 830 m² vidělo 3600 návštěvníků. Celkem bylo vystaveno 658 exponátů ovoce a zeleniny. Odbornou přednášku přednesl přítel Cibulka. Také prodej všeho, co zahrádkář potřebuje, se podstatně zvýšil.

Oblastní výstava
Rok 1999 – tradiční výstavy ovoce a zeleniny, na doporučení výstavní komise při Republikové radě ČZS a za souhlasu územních rad okresů východních Čech, byla povýšena na oblastní výstavu. Pod názvem Zahrada východních Čech se podstatně zkvalitnily výstavní plochy a vystavované produkty. 4000 účastníků vidělo 580 exponátů zeleniny a ovoce. Byla zabezpečena poradenská služba, zvětšila se prodejní plocha, vystavovaly 3 ovocnářské šlechtitelské ústavy. K velmi dobré pohodě přispělo i krásné počasí.
Rok 2000 - na výstavě Zahrada východních Čech vystavovalo 19 základních organizací ČZS, 7 okresů východních Čech, 9 velkopěstitelů, výstavní plocha byla v celém areálu Sokolské zahrady a jídelny základní školy. V rámci výstavy probíhalo zasedání územních rad ve východních Čechách. Novinkou byla kompletní sestava rezistentních a tolerantních odrůd jablk. Odbornou přednášku o pěstování ovoce a zeleniny měl přítel RNDr. Peleška.

V ýročí založení
Rok 2001 – celá výstava byla motivována 45. výročím založení základní organizace ČZS v Častolovicích. Šest velkopěstitelů poprvé vystavovalo v samostatných prostorách na Sokolské zahradě. Výstavní plocha se rozšířila na 900 m². Kolekce hrušek ze SEMPRY Litoměřice byla ozdobou výstavy. Celková aranžerie byla hodnocena vysoce kladně, což dokreslil i Jiřinkový ples. V areálu výstaviště byl zabezpečen prodej širokého sortimentu všeho, co potřebuje zahrádkář ke své práci na zahrádce.
Rok 2002 – výstava ukázala široký sortiment zahrádkářské činnosti včetně novinek. Rok 2002 se stal rokem růže. Poprvé byla provedena výstava východočeských vín. Krásu zahrádkářských výpěstků doplňovaly výšivky a paličkování z Vamberecké krajky.

Přibyly květiny i prostory
V roce 2003 byla výstava rozšířena o výstavu květin: jiřiny, jiřinky, chryzantémy a květin z dovozu z Holandska tvořily překrásné kolekce v aranžerii s ovocem a zeleninou. Novinkou byly poukázky z gastronomie ovoce a zeleniny žáků z Opočna. Další novinkou byla ucelená kolekce ořechů a výstava piva, vína a moštů, které se v našem kraji pěstuje, nebo zpracovává. Zajímavější byla i soutěž o nejlepší misku ovoce, kterou si každý zahrádkář mohl sám naaranžovat. Rozšířený doprovodný program byl příjemným doplňkem výstavy.
6. výstava Zahrada východních Čech se uskutečnila v roce 2004. Poprvé byl jako mediální partner tisk a rozhlas. Vysokou kvalitu ovoce potvrdilo i předsednictvo Republikové rady ČZS, které se výstavy zúčastnilo. Byl zakoupen další hangár a zapůjčen párty stan . Výstavní plocha měla 1200 m2. Samostatně vystavovaly i ZO ČZS. Na výstavě byla účast přes 5 000 lidí.
Rok 2005 byl mezníkem ve výstavní činnosti v Častolovicích. Byl postaven zahrádkářský dům pro uskladnění materiálu na výstavy a rozšířila se výstavní plocha na více než 1 500 m2. Také poprvé byly ukázány ucelené kolekce begonií z Pardubic a chryzantém z Hlinska.

Tisíce lidí
Poprvé se naplnil a uzavřel okruh prodejců na venkovní ploše. Velmi působivé byly samostatné expozice 11 základních organizacích ČZS z celých východních Čech a expozice ze zahrádkářského muzea Hradec Králové. Návštěvnost přesáhla 7 tisíc lidí. Na zahájení výstavy byl přítomen zástupce z Královéhradeckého kraje, delegace Republikové rady ČZS, delegace sedmi okresů z ÚR ČZS a řada představitelů firem, institucí a starostů okolních měst.

Deset tisíc lidí
V roce 2006 přišlo na výstavu 10 000 lidí. Slavnostní zahájení a veškeré přednášky byly provedeny v nové budově v 1. patře. Poprvé byla vytvořena samostatná expozice bylinek a léčivých rostlin z botanické zahrady z Hradce Králové, ukázka pěstování žampionů, vyřezávaná aranžerie z ovoce a zeleniny, samostatné kolekce dřevěného zahradního nábytku a kovové doplňky na zahrádku. Rozšířil se doprovodný program a počet prodejců.

Hroznové víno, ořechy, orchideje
Výstava v rok 2007 se prolínala s 50. výročím založení ČZS. Novinky na výstavě: kolekce hroznového vína a ořechů, kolekce 14 druhů paprik, samostatná kolekce méně známého ovoce. V expozici květin pak byly vystaveny orchideje. Okrasné traviny byly komponovány s jezírkem a tekoucí vodou. Poprvé byly vystaveny i skleníky a komplexní zahrádkářský nábytek. V zábavném programu byla ukázána kromě jiného i módní přehlídka a vystoupení mažoretek.

Myslivci, včelaři,kaktusáři
V jubilejní 10. roce se podařilo celou výstavu naaranžovat v jiném pojetí. Poprvé vystavovali myslivci, včelaři, kaktusáři. Hlavní sál byl upraven v jiném aranžmá. Také jednotlivé zahrádkářské okresy (ÚS ČZS) vystavovaly v lepším a ucelenějším pojetí. Zvětšily se výstavní plochy na 2 500 m2 . Slavnostního zahájení se zúčastnil zástupce hejtmana z Hradce Králové a Pardubic. Podstatně se rozšířila naučná část pro zahrádkáře.

Vážení návštěvníci,

v letošním roce jsme pro vás také připravili řadu novinek. V květinách uvidíte mimo jiné i samostatnou expozici afrických fialek. Spatříte nové i velmi staré odrůdy jablek a ukázku křížení nových odrůd jádrovin. Dále vás zveme na prohlídku hub a živého včelího úlu. Organizátoři vám přejí při prohlídce výstavy Zahrada východních Čech mnoho krásných zážitků a inspirací pro vaši další práci a zábavu.


Josef Helmich

V ČLÁNKU BYLY POUŽITY FOTOGRAFIE Z JEDENÁCTÉ ZAHRADY VÝCHODNÍCH ČECH