Jako absolventi Univerzity 3. věku při Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové jsme byli pozvaní v roli hostů na Gerontologický kongres, který se konal ve dnech 20. a 21. října v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové.

Pozvánku jsme dostali v postgraduálním studiu, které nám mělo nahradit 2. ročník, o který jsme byli ochuzení ve srovnání s letos začínajícími studenty 2. cyklu univerzity. Na kongresu jsme měli svůj speciální program a vystoupili na něm lektoři, které jsme si sami zvolili koncem května, podle nás jako nejlepší. Ze 70 absolventů se nás na kongresu sešlo téměř padesát.

Vítala proděkanka

Krátce před zahájením jsme se v přízemí hotelu prezentovali, tak jako všichni řádní účastníci jednání. Bylo tam hodně rušno, ale šikovné pomocnice si s dlouhou frontou přijíždějících a prezentujících se účastníků dobře poradily. Dostali jsme visačku se svým jménem, zaplatili jsme symbolický vstupní poplatek s poukázkou na kávu a společný oběd. Dále dvě igelitové tašky s propagačními materiály - letáky, různými předměty a léky.

Pak jsme vstoupili do osvětleného velkého sálu hotelu. Naše „enkláva", složená z absolventů Univerzity 3. věku, obsadila sedadla u vchodu, v blízkosti předsednického stolu. Potěšilo nás, když naši řadu prošla a osobně každého z nás přivítala proděkanka Lékařské fakulty Alena Stoklasová. Sjezd gerontologů se konal pod názvem: Specifika péče o geriatrické pacienty u vybraných onemocnění (akutní i následná péče).

Na úvod koncert

Jednání zahájila a delegáty přivítala hlavní organizátorka Božena Jurašková. Následovala příjemná kulturní vložka - vystoupení Pražského kvarteta (2 housle, violoncello a kytara), které postupně se usazujícím účastníkům zahrálo na uvítanou několik příjemných skladeb, vybraných přímo Juraškovou.

Následovaly zdravice členů čestného předsednictva - hradeckého primátora Zdeňka Finka, zástupce Lékařské fakulty UK v Hradci, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařské komory, Lékárenské komory, Alzheimerské společnosti a dalších. S nadšením bylo přáno předsedající kongresu Boženě Juraškové k jejímu významnému životnímu jubileu.

Ve velkém sále pak pro všechny účastníky sjezdu vystoupil s první přednáškou kongresu jeden z jeho zakladatelů, Zdeněk Zadák, na téma: Gerontologie - ohlédnutí do budoucnosti. Ve svém vystoupení doslova hypnotizoval posluchače svojí brilantně prezentovanou přednáškou, kde udivil mnoha informacemi a poznatky, které se byly motivem celého začínajícího kongresu. Za svůj výkon byl odměněn dlouhým potleskem všech přítomných.

Předali almanach

Po slavnostním úvodu se účastníci rozdělili do několika sekcí, kde pokračoval program dalšími přednáškami. My, první absolventi Univerzity 3. věku při Lékařské fakultě UK v Hradci Králové jsme byli zařazeni do skupiny v sále B ve 14. patře hotelu.

V průběhu této části jednání, kterou moderovala Božena Jurašková, jsme my absolventi požádali o vystoupení, ve kterém jsme za své spolužáky znovu ocenili celoroční studium a současně jsme poděkovali za pozvání na kongres a připojili jsme se s upřímnou gratulací předsedající k jejímu životnímu jubileu. Zároveň jsme jí předali vázaný výtisk sestaveného Almanachu z průběhu celého loňského studia.

Následovala hodinová přestávka na oběd v restauraci. Oběd byl organizovaný, bez front a čekání. I během něj měli účastníci možnost vzájemného poznávání a diskuse. Program prvního dne pak pokračoval až do 18. hodiny. Vystupovali odborníci z řad lékařů a zdravotních sester, z geriatrických oddělení nemocnic z celé republiky se zkušenostmi z poradny i klinické praxe při péči o věkově starší pacienty. Na řadě konkrétních případů, popisujících zdravotní stav přijatých pacientů a průběh a výsledek jejich léčby, názorně ukázali, jak je taková léčba potřebná a v mnoha případech i úspěšná.

Zážitky na dlouho

Zážitky z prvního dne jednání vystačí zúčastněným na dlouhé časy. Prostředí hradeckého hotelu Černigov, který je údajně před likvidací, zůstanou všem dlouho v paměti. Ve volných chvílích mezi přednáškami měli zúčastnění na chodbách hotelu k dispozici stánky s léčivy, s odborníky připravenými odpovídat zájemcům na jejich nejrůznější dotazy.

Celá akce mám starším studentům dokázala užitečnost aktivity, které jsem se před rokem rozhodl věnovat část svého volného času. Bylo to šťastné rozhodnutí. Přineslo nám poznání mnoha nových spolužáků a spolužaček a získat docela slušnou orientaci v oboru, s množstvím užitečných poznatků pro sebe i pro své známé, v oblasti zdravotní péče o vlastní zdraví v seniorském období lidského života.

Oldřich Suchoradský