Žáci 1. ročníků společně se svými rodiči slavnostně zahájili nový školní rok v tělocvičně školy. Přítomné přivítal ředitel Košťál. Téměř 200 nových žáků stručně seznámil s historií školy, předal jim základní informace o organizaci výuky a upozornil je na zásadní práva a povinnosti žáků, které jsou zakotveny v řádu školy. Vyjádřil přesvědčení, že se noví žáci budou dobře připravovat na výuku tak, aby navázali na vynikající úspěchy svých předchůdců. V loňském školním roce dosáhli žáci školy v několika oborech řady významných ocenění v krajských i republikových kolech soutěže odborných dovedností.

Škola, která letos oslavila 55. výročí od svého založení, vychovala za dobu své existence více než 7000 odborníků v oborech dopravních, autoopravárenských a stavebních. Její absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají i významné pracovní pozice v řadě průmyslových, dopravních a stavebních podniků. Do školy se její absolventi často vracejí zpět v rámci celoživotního vzdělávání, protože SOŠ a SOU Vocelova byla svým zřizovatelem, Královéhradeckým krajem, v roce 2008 jmenována krajským Centrem odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu. Odborní učitelé školy se v rámci mnoha vzdělávacích kurzů podílejí na dalším vzdělávání pracovníků různých firem, kterým předávají nejnovější technické a technologické poznatky a učí je novým metodickým postupům. Aby mohla škola kvalitně plnit tak náročné úkoly, musí velmi úzce spolupracovat s firmami v uvedených oborech. Mezi nejvýznamnější partnery patří zejména Škoda – Auto, Bosch, Scania, Elit, Knauf, Rigips, Iveco, Sanitec, Triker a další.

Po slavnostním zahájení byli žáci rozděleni do jednotlivých tříd a v doprovodu svých třídních učitelů se odebrali do učeben, aby tam poprvé zasedli do nových lavic.

Přejeme všem novým žákům, aby se jim ve škole líbilo a naučili se v ní vše, co je nezbytné k budoucímu uplatnění na trhu práce.

Zahájení nového školního roku v SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové.

Tomáš Hrubý, zástupce ředitele