Součástí programu šestého jednání rady města Hradce Králové, které se konalo začátkem května, bylo mimo jiné projednání „Zprávy o zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany na území statutárního města Hradec Králové v roce 2015". Při této příležitosti se sešli primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink, královéhradečtí radní a vybraní příslušníci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) v čele s krajským ředitelem Františkem Menclem v prostorách krajského operačního a informačního střediska HZS KHK.

Při pracovním setkání byla podrobně projednána a zhodnocena oblast požární ochrany, kterou na území Hradce Králové efektivně a ve vzájemné spolupráci zajišťují jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Přítomní se shodli, že všichni  hasiči tvoří nerozlučný a dobře fungující celek.

Mencl zmínil za profesionální hasiče některé významné body na úseku požární ochrany z roku 2015, tj. například aktualizaci krizového a havarijního plánu města Hradce Králové, realizované cvičení orgánů krizového řízení RAD 2015, školení a cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů, preventivně výchovnou činnost včetně projektu HASÍK, nebo dokončení první etapy výstavby sportovního střediska pro profesionální a Dobrovolné hasiče v Hradci Králové. Mencl v závěru své řeči zdůraznil výbornou spolupráci profesionálních hasičů nejenom s hasiči dobrovolnými, ale také s Městskou policií Hradec Králové a Magistrátem města Hradce Králové včetně redakce týdeníku Radnice a tiskové mluvčí. Přítomným náměstkům primátora poté na místě předal pamětní medaili ředitele HZS KHK u příležitosti sedmdesáti let od založení první profesionální jednotky hasičů na území Hradce Králové.

Po Menclovi předal primátor slovo vedoucím odboru krizového řízení Magistrátu města Hradce Králové Miloši Křížovi, který má na starosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Město Hradec Králové vynaložilo v loňském roce na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů přes tři a půl milionu korun. V této částce jsou obsaženy provozní náklady vynaložené na provoz požárních zbrojnic, dobrovolní hasiči musejí pro zásahy v terénu kupovat i ochranné prostředky. Další významnou částkou je náklad na opravu mobilní techniky, pojistné či nutná školení, kterými musejí dobrovolní hasiči procházet. V uplynulém roce dostali do užívání královéhradečtí dobrovolní hasiči tři nové dopravní automobily za téměř dva a půl milionu korun.

Po pracovní části jednání následovala krátká exkurze všech přítomných do prostor telefonního centra tísňového volání 112, kde měli možnost zhlédnout praktickou ukázku příjmu tísňového volání.

Ondřej Sezima