Letos se nejprve zaměřil na význačné stavby Jana Kotěry ve městě, které vznikly z podnětu obdivuhodného starosty Františka Ulricha. V komentované vycházce měli zájemci možnost zhlédnout i interiéry přístavby grandhotelu, kde vznikly další prostory reprezentativní restaurace a v patře pak prostory Okresního zastupitelstva.

Těsně před první světovou válkou podle projektu Jana Kotěry vznikla jeho nejvýznamnější stavba budovy muzea s nepravidelným a velmi estetickým a účelným uspořádáním, v jehož interiérech jsou pro návštěvníky i dnes připraveny hodnotné výstavy. Všechny tyto prostory reprezentovaly rakousko-uherský úřednický aparát a zdobí i Československou republiku více než sto let. Sousední budova elektrických a plynárenských podniků byla podle jeho projektu realizována právě na počátku dvacátých let za změněných společenských poměrů po vzniku ČSR. Později tam byla Státní vědecká knihovna a dnes tam je moderní informační centrum města.

Dalšího dne účastníci vycházky ve velkém okruhu obdivovali krásu nejvýznamnějších uměleckých děl a znalosti Ladislava Zikmunda-Lendera o nich, rozesetých po celém městě. Jeho výklad vhodně doplňovala Marie Rumlarová, znalkyně sochařských artefaktů východních Čech. Mezi válkami pro město vznikala díla S. Suchardy, J. Štursy, J. Škody, F. Kysely, J. Horejce, J. Kaplického a dalších. Po válce zde byla osazena díla J. Marka, L. Zívra a mnoha dalších umělců. V Hradci Králové je jich umístěno několik desítek a pro jejich lepší vnímání a orientaci zájemců byla vydána za podpory města přehledná mapa více než třiceti z nich.

Seznámit se s výběrem těch nejvýznamnějších z let 1945 – 1989 můžete ve čtvrtek 20. října od 17 hodin ve Studijní a vědecké knihovně (SVK) při přednášce Ladislava Zikmunda-Lendera, který představí díla V. Preclíka, K. Hyliše, L. Zemánka, L. Zívra, K. Mahrly, E. Jilemnické, J. Moravcové a dalších umělců, kolem nichž často procházíme.

V úterý 25. října od 17 hodin pak Zikmund-Lender představí v SVK svou novou knihu Jan Kotěra v Hradci Králové, ve které jsou zhodnoceny realizované i nerealizované projekty pro město od počátku 20. století až do předčasné smrti v roce 1923 včetně leteckých fotografií jeho hodnotných objektů. Přijďte, nebudete litovat.

Čestmír a Eva Brandejsovi