Během bohoslužby bude provedena Missa in C pro smíšený sbor a varhany Antona Brucknera. Zpívá chrámový sbor z Rychnova nad Kněžnou, řídí Karel Chudý junior, na varhany hraje Vít Chudý.

Od 18 hodin se v prvním patře farní budovy koná komorní koncert, na kterém vystoupí Pavlína Chudá (housle), Karel Chudý (violoncello), Vít Chudý (housle) a Petra Žďárská (harmonium).

Zazní Duo pro housle a violoncello, č. 2 Bohuslava Martinů, Maličkosti (Bagatelly) Antonína Dvořáka, Duo pro housle a violoncello, č. 1 Bohuslava Martinů a Vokalíza z cyklu 14 písní Sergeje Rachmaninova. Po koncertě jsou všichni zváni na besedu.

Další koncerty se konají o sobotách 1. srpna, 22. srpna a 29. srpna.

Chotěborky mají několik historických a kulturních památek. Patří mezi ně rodný dům hudebního skladatele Františka Xavera Duška, který se proslavil jako Mozartův přítel, barokní hřbitovní portál z dílny bratří Pacáků, sloup sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 a dřevěná zvonice ze 16. století.