Nejdříve to bylo například v domě U Špuláků na náměstí, pak v budově s krásnou secesní výzdobou v Tomkově ulici a od března roku 2013 ve Wonkově ulici za skleněnou věží v blízkosti pracovního úřadu.

Všechna oddělení půjčují zajímavé knihy, ale pořádají i pozoruhodné výstavy – v únoru například Památky a jejich osudy, hudební setkání – Karel Gott, divadlo Semafor, výtvarné dílny pro děti, tréninky paměti a další pořady: Emoce versus zdraví, Proč jsme nemocní, Významné osobnosti z minulosti Nového Hradce, degustace vín Sommelier select, o zkušenostech studentů z výjezdů do ciziny Třetí cesta do Francie a zase zpátky a dokonce i testování inteligence garantované organizací Mensa ČR.

Největší a nejstarší svého druhu v zemi

Zdejší hudební oddělení patří k největším a nejstarším svého druhu v České republice. Je zde k dispozici bohatá sbírka hudebních CD, notového materiálu a dalších audio či audiovizuálních nosičů. Je možné si tu vybírat a půjčovat hudební literaturu, noty, kazety, CD a výběrově i filmová DVD, prezenčně je možné si půjčovat i nejnovější čísla hudebních časopisů.

Soustřeďují se zde a jsou vám k dispozici veškeré informace o hudbě, hudebních osobnostech i hudebním životě v regionu. Chystáte-li se na výlet do jiných regionů, pracovnice vám poskytnou i informace o hudebních muzeích a expozicích v příslušné oblasti, připravují i programy pro školní kolektivy.

Letos řada výročí narození či úmrtí

Vše si můžete prohlédnout a vybrané ukázky si poslechnout ve speciálních boxech, abyste nebyli rušeni. Pracovnice knihovny připravují i pořady, při kterých návštěvníky slovem, obrazem i zvukem seznamují s aktuálními událostmi. Letos to je například 260. výročí narození a 225. výročí úmrtí geniálního rakouského skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, který se dožil necelých 36 let, jehož opera Don Juan (Don Giovanni) měla premiéru v roce 1787 ve Stavovském divadle v Praze. Však také milovníci jeho oper sledují nyní řadu kvalitních pořadů v České televizi – na programu ČT Art.

Dalšími jubilanty jsou letos například William Shakespeare a Miguel de Cervantes (400 let od úmrtí), Charlotte Brontëová (200 let od narození), Romain Rolland (150 let od narození), James Herriot (100 let od narození), Henryk Sienkiewicz a Jack London (100 let od úmrtí). Chápejme to jako inspiraci pro čtení jejich děl. Zdejší knihovna jich má pro vás ve fondu dostatek.

Několik ukázek v Ozvěnách oper

Alice Pávová, pracovnice hudebního oddělení, připravila pro návštěvníky pořad s názvem Ozvěny oper z videofondu oddělení, kdy zasvěceně promluvila o vybraných ukázkách nejen z pohledu hudebního, ale i kritického a publicistického.

Připravila k tomu ukázky z umění východočeské a v celém světě proslavené pěvkyně Dagmar Peckové, z obdobně vynikajícího umění Eduarda Hakena, který často a rád hostoval i v Hradci Králové, a z opery Proces, ve které excelovala hradecká a světová umělkyně Soňa Červená. Tato opera současných autorů Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila byla složena na motivy procesu s Miladou Horákovou k připomenutí tragické události nedávné české historie.

Kultura je přínosná

Vedoucí hudebního oddělení Šimona Šimonová zase připravila pro návštěvníky obdivuhodný seriál setkání nad hlavními vývojovými směry kultury od středověku po 20. století, kdy je provedla staletími, ale i přesvědčila o tom, jaký přínos pro každého z nás kultura má.

Šimonová dokonce posluchače pohostila vlastnoručně vyrobenými dobrotami, kávou a čajem, což též přispívá k pohodě těchto setkání.

Přednášky o Karlu IV.

K 700. výročí narození nejslavnějšího českého vladaře a římskoněmeckého císaře Karla IV. připravilo oddělení cyklus přednášek z jeho života a doby (Karlovo mládí, Král a císař Karel, hudební nástroje v jeho době, živý koncert souboru Ars cameralis), které návštěvníky provázejí nejen životem panovníka Karla IV. a 14. stoletím.

V pátek 18. března navíc umělci pod vedením docenta Lukáše Matouška příchozím zahrají na dobové nástroje hudební díla vrcholného středověku.

Z pohodlí domova

Návštěvníci hudebního oddělení mají dokonce i z pohodlí domova možnost zdarma využívat několik databází, ve kterých je jim k dispozici k poslechu, případně ke zhlédnutí více než sto tisíc ukázek klasické, ale i populární, žánrové a etnické hudby, jazzu, songů atd.

K tomu je právě zimní období, kdy máme více času, jako stvořené. Staňte se čtenáři, návštěvníky a posluchači Knihovny města Hradec Králové, je to velmi přínosné.

Čestmír Brandejs