Počasí nám příliš nepřálo, i když oproti předcházejícím dnům alespoň občas vykouklo sluníčko. I přes nízké teploty a vítr se do akce zapojilo 77 žáků a sedm učitelů a vychovatelů. Všichni účastníci byli vyzbrojeni rukavicemi, pytli, košťaty, hráběmi a informacemi o bezpečném pohybu a sběru odpadků.

Vydali jsme se po předem domluvených trasách a mravenčí prací jsme odstraňovali každou nečistotu, kterou jsme potkali. Podařilo se nám uklidit blízké okolí školy s přilehlým parkem, školní hřiště a okolí domovů mládeže. Sesbírali jsme plný kbelík nedopalků cigaret, čtyři pytle bioodpadu a šest velkých plných pytlů dalšího netříděného odpadu. Objevili jsme lahve od alkoholu, nárazník od auta, množství plastových obalů atd.

Celou akci jsme zakončili na zahradě domova mládeže, kde bylo připraveno malé pohoštění za přispění Královéhradeckého kraje a projektu „Zdravě ve všech oblastech". Děvčata v kroužku zdravého vaření připravila vločkové sušenky s chia semínky, těstovinový a quinoa salát. K dispozici byl i malý gril, kde žáci mohli grilovat špekáčky, sýry nebo chleba. Všichni jsme odcházeli s pocitem dobře vykonané práce a s přesvědčením, že si budeme více všímat svého okolí.

Hana Kujalová