Počet lidí nakažených virem HIV v České republice neustále stoupá a mladí lidé přestávají být ostražití. Proto jsme celý týden diskutovali nad různými novinovými články, brožurami a zdravotnickými materiály, které se k dané problematice vztahují. Zajímavá byla i „Nástěnka smrti" se jmény slavných a známých osobností, které zemřely na nemoc AIDS. Další informace byly vyvěšeny na nástěnkách po celém domově.

Akce u příležitosti Světového dne boje proti AIDS v Domově mládeže zdravotnické školy v Hradci Králové.Rady k prevenci

V úterý jsme připravili interaktivní odpoledne, během kterého žáci a studenti pomocí testů, her, obrázků, čtení a porozumění textu i pořadu ČT1 „168 hodin" získávali rady k prevenci před zákeřným onemocněním a seznamovali se s riziky nakažení virem HIV i s průběhem nemoci AIDS.

Rozdávali kondomy

Díky projektu Královéhradeckého kraje „Zdravě ve všech oblastech" se podařilo zakoupit větší množství krabiček prezervativů, které se všem žákům rozdávaly, samozřejmě s náležitým vysvětlením jejich správného používání a důležitosti při prevenci přenosu pohlavních chorob.

Všechny získané informace se žáci snažili využít následující den při hře „Riskuj", která se kompletně zabývala tématikou přenosu viru HIV a nemoci AIDS. Atmosféra byla úžasná. Obecenstvo podporovalo soutěžící, kteří profesionálně a rychle odpovídali na otázky. Všichni si proto zasloužili drobné odměny.

Hana Kujalová