Návštěvníci budou putovat budou Izraelem, Palestinou a jordánskou Petrou (jedním z nových „sedmi divů světa“).

Živě komentované video přiblíží atmosféru krajiny, která je jedním z nejstarších civilizačních center „starého světa“ a oplývá posvátnými místy judaismu, křesťanství i islámu. Také přináší světu vrásky tamní složitou politickou situací. Každý si však najde cíle podle svých zájmů.

Videoprojekce připomene památky a život lidského společenství v Haifě, Akku, Safedu, Nazaretu, Betlému i v Jeruzalémě, na Golanských výšinách či v posvátných místech u Galilejského jezera a Jordánu. Zachycuje rovněž antické vykopávky v Bet Sheanu, Negevskou poušť, safari se zvířenou z biblických dob, Mrtvé moře i fascinující dávnou Petru.

Říká se, že každý, kdo navštívil tuto část světa, se vrátil vnitřně proměněn. Může na tom být kus pravdy. Petr Rybář z Hradec Králové je cestovatel, spisovatel a ekolog. „Cestovatel jede za poznáním, jak se žije jinde a jak funguje svět. Za poznáním jiných kultur, zvyklostí, obyčejů, za možností vidět, slyšet, cítit, ochutnat nebo osahat. Snaží se přizpůsobit místní kultuře. Pozoruje a zajímá se,“ tvrdí Rybář.