Tak se stalo, že se nad tématem „Energie – budoucnost lidstva" sešli studentka 5. ročníku jaderného inženýrství na ČVUT Alžběta Bednářová v úloze lektorky a studenti učebních oborů elektrikář a elektromechanik z hradeckého Středního odborného učiliště v Hradební ulici.

Průměrně jeden člověk na světě spotřebuje 50 kWh energie denně. Počet lidí na Zemi přesáhl sedm miliard a denně přibývá zhruba 200 000 dalších. To je víc než dvojnásobný počet obyvatel Hradce Králové. Uspokojit energetické požadavky všech může jen rozumné využívání všech zdrojů energie.

Během interaktivní přednášky o energetice se posluchači dozvěděli, jaké zdroje máme k dispozici, jaká je cena jejich nasazení nebo odmítnutí, nebo za jakých podmínek jsme ochotni ten který zdroj akceptovat. „Vždycky se prostě musíme rozhodnout, zda to, co nějakou činností získáme, je pro nás za daného rizika ještě přínosné, nebo ne. Nebo naopak, jaké riziko jsme ochotni podstoupit, abychom získali něco, co potřebujeme. Líbí se nám krajina osázená větrníky? Jsou pro nás přijatelná rizika jaderné energetiky? Na to si každý musíte odpovědět sami."

Bednářová studenty dále seznámila s technickými řešeními výroby energie, s nevyřešenou problematikou skladování elektřiny i s technologiemi budoucnosti, k nimž patří například jaderná fúze. A mimo jiné se diskutovalo také o spotřebě energie v průměrné české domácnosti, na níž se podílí vytápění ze 60%, ohřev vody z 20%, vaření z 11%, praní a žehlení ze 4% a svícení z 2,5%. Prognózy nebo spíš zbožná přání, že v budoucích několika desetiletích lze řešit nedostatek energie pouze úsporami a racionalizací spotřeby, jsou však utopické. Energetika potřebuje nová řešení a nové odborníky.

Přednášky a besedy, které patří ke vzdělávacímu programu ČEZ a zajišťuje je Agentura J.L.M., představují tento perspektivní obor mládeži z celé České republiky už patnáct let. Doposud se jich zúčastnilo více než 200 000 žáků a studentů ze základních a středních škol. Na těch hradeckých se konají pravidelně.

Veronika Boušová