Potvrzuji, že mi sociální cítění nikdy nechybělo a nechybí mi ani dnes, kdy jsem už několik let řádným důchodcem. Když se po revoluci u nás na ulici znovu objevili žebráci, dost mne to překvapilo. Pamatoval jsem je ze svých školních učebnic. A tak jsem se snažil jejich úděl vylepšit a často jsem je obdarovával. Až do doby, kdy jsem po takové podpoře našel svého „obdarovaného" žebráka v nádražní hospodě vesele popíjet alkohol za mnou darované peníze.

Kam míří peníze?

Posléze jsem podporoval různé charitativní akce, které žádaly o podporu na něco lidem potřebného a po nějakém čase zase za něco jiného. To jsem dělal až do doby, než jsem si přečetl, jak se s těmito vybranými penězi občas zachází, a že se jich jen zlomek dostane k potřebným a na účely, za jakými byly vybírány.

A tak jsem se poradil se zkušeným a moudrým přítelem, který mi doporučil, abych si k podpoře vybral konkrétního člověka nebo nějakou strádající rodinu ve svém blízkém okolí a těm abych adresně předával svoji podporu. To se mi docela líbilo, a tak jsem to zkusil. Činil jsem tak do doby, kdy se takto

podporovaný ukázal být nenasytný a dokonce za mnou posílal své příbuzné a známé, abych je taky začal takto podporovat.

Ideální řešení

Až nedávno jsem konečně našel pro sebe, jak se mi zdá, ideální řešení. Jde o podporu zdravotního klauna. Ve svém životě jsem už jako dítě strávil mnoho času po nemocnicích. A dodnes si vzpomínám, jak tam čas pomalu ubíhá a jak je mezi bílými zdmi nemocničního pokoje smutno, někdy až úzko. Proto jsem po výzvě rychle pochopil smysl této iniciativy a aktivně jsem se do ní jako její podporovatel zapojil. Během roku poskytuji ze svého účtu přiměřenou peněžní částku na účet zřizovatele. Že je to pomoc významná a nikdy nezůstane bez povšimnutí, dokazují děkovné dopisy, které od organizátorů opakovaně dostávám. Ve svém pracovním koutku mám od nich před očima dokonce i diplom a skupinu drobných dárečků, které mi připomínají, že jsem pro někoho užitečný. Líbí se mi neagresivní, spíše na pestrých akcích a zajímavé činnosti založená reklama.

Těší mne, že se klaunům v mnoha nemocnicích daří, a že jsou ze strany vedení, lékařů a sestřiček podporováni. Je tomu tak i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde mají malí pacienti již mnoho let příležitost své „léčitele" opakovaně vítat ve svých nemocničních pokojích. Doklad o tom je možné najít například na této internetové stránce: http://braunoviny.bbraun.cz/clanky/kose-plne-humoru-poprve-ve-fakultni-nemocnici-hradec-kralove/. Mám pocit, že k této bohulibé činnosti jim pomáhám i já – svojí pravidelnou podporou. Cítím, že taková snaha pomáhat a někoho podporovat je smysluplná a významná.

Lidská pomoc

Nedávno skončila po celé republice v médiích často zmiňovaná charitativní Tříkrálová sbírka organizovaná katolickou církví. Po tom, jak se církev, zvláště katolická, pere za své vydobyté peníze z pochybných restitucí, dávám svoji podporu o to raději těm, kteří skutečně pomáhají potřebným a činí tak s humorem a lidským taktem.

Ještě bych rád dodal, že nejsem agentem nemocničních klaunů. Chcete-li se o nich dozvědět více a sami se do podpory zapojit, navštivte odkaz: http://www.zdravotniklaun.cz/.

Oldřich Suchoradský