„Proti tomuto umístění už jsme nezaznamenali žádné námitky,“ řekl místostarosta Richard Koníř. Původně plánované pohádkové zastavení se sochou draka u paty brány totiž vyvolalo negativní ohlas u farářů, věžníka a dalších obyvatel Jičína.

Hlavním důvodem protestů bylo, že na historicky významné části Jičína by drak stát neměl. „Máme upřímnou radost. Za stěžejní jsme pokládali, aby nebyla narušena Valdštejnova kompozice,“ sdělila před časem jedna z iniciátorek protestů Vladislava Matějková. Farářům se nelíbilo, že plastika bude tak blízko kostela.

Sochu nyní vyrábí student Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově Jiří Kmošek jako svoji praktickou maturitní práci. Instalována bude do začátku letních prázdnin.