Z uvedených obcí se vycházelo kolem 10. hodiny. Asi po dvou kilometrech došlo ke společnému setkání účastníků procházky na křižovatce v lese. Cestou bylo zajištěno bohaté tekuté občerstvení v podobě svařeného vína a čaje.

V hájence (v cíli procházky) byla připravena teplá dršťková a gulášová polévka. Po výborných polévkách se všichni společně vyfotili a zároveň si popřáli hodně štěstí a zdraví do nového roku. Procházky se zúčastnilo okolo 290 lidí.

Marcela Zimová