Po rozvodu s ním se zaměřila na charitativní práci pro Červený kříž a zejména na boj proti AIDS a nášlapným minám. Ve své době patřila mezi nejpopulárnější světové osobnosti. Zahynula při automobilové nehodě v Paříži.

Z dalších nositelek jména si můžeme připomenout Dianu Kobzanovou (narozena 1982), českou modelku a moderátorku. Diana je jméno latinské. Římané ji uctívali jako panenskou bohyni světla, přírody, měsíce, lesů a lovu.

V církevním kalendáři slaví dnes svůj svátek blahoslavená Anděla či Angela z italského Foligna, která žila ve 13. a na počátku 14. století. Do svých čtyřiceti let vedla veselý až uvolněný život v manželství, po smrti svého muže prožila vidění svatého Františka. Jako kajícnice se stala františkánskou terciářkou a plně se zasvětila Bohu. Prožívala mystické zážitky, psala o nich a své utrpení a bolesti prožívala s velkou trpělivostí jako pokání za své předchozí hříchy.

Další dnešní oslavenkyní je Alžběta Anna Bayley Seton, která zemřela v roce 1821. Je to první světice rodem z USA, byla dcerou významného lékaře. Sama matka pěti dětí velmi pomáhala chudým a trpícím. Zemřela ve věku 46 let.