V Kuklenách u hřbitova stojí kostel svaté Anny. Postavili ho minorité, kteří se sem přestěhovali z ostrova na Labi, kde bylo jejich původní sídlo od roku 1344. Starý kostel  ustoupil budování pevnosti, stával v místech Novákových garáží na náměstí 5. května.

Architektem nového kostela v Kuklenách byl Matouš Walch narozený ve Svätém Juru u Pezinku a žák významného barokního architekta
F. A. Hildebrandta. V roce 1777 se konala slavnost položení základního kamene, 1778 byl konvent včetně kostela vysvěcen, o tři roky později stály obě průčelní věže a za další tři roky byl kostel dokončen. Jenže roku 1789 josefinské reformy zrušily komunitu minoritů a kostel se přeměnil na faru a později chudobinec.

Socha na kostele v Kuklenách v Hradci Králové.Vzhled soch? 
Jak z 18. století

Jaký div, že se nezachovalo jméno sochaře, který vytvořil tři sochy na průčelí. Vlevo svatého Josefa, uprostřed svatou Annu s Marií a vpravo Františka Xaverského.

V Hradci v té době pracovali dva sochaři: František Antonín Devoty a František Decker. Decker zemřel 1786 a je zřejmě autorem vnitřní výzdoby kostela. Z původního kostela u Labe byly do Kuklen přeneseny zvony, ale sochy patrně stejný osud neměly.

Jejich vzhled odpovídá poslední čtvrtině 18. století. 
V měkkosti modelace láskyplných obličejů i v měkkosti skladů a záhybů roucha, které působí jako vytvořené z nejhebčí a nejteplejší vlny.

Martina Vítková