Všechny akce jsou od počátku zaznamenávány, nejdříve na videokazetách, později na DVD.

Do soutěže se hlásily kluby z celé České republiky a probíhala formou internetového hlasování.

Krátký záznam o činnosti

Z činnosti zúčastněného klubu byl natočen zhruba desetiminutový sestřih (ke zhlédnutí na internetové adrese www.eurobabicka.cz), aby každý z hlasujících mohl posoudit a porovnat aktivity jednotlivých klubů seniorů.

Po do posledního dne napínavém průběhu Klub seniorů Skřivany v hlasovací soutěži zvítězil. Čestný diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší senior klub v České republice spolu s obřím dortem předali zástupci občanského sdružení Eurobabičky, manželé Tauchmanovi. Stalo se tak při příležitosti vyhlašování výsledků, předávání diplomů, medailí a pohárů na II. sportovních hrách seniorů Královéhradeckého kraje, které se konaly 4. června ve Skřivanech.

Blahopřání k nečekanému úspěchu patří členům skřivanského klubu seniorů v čele s neúnavnou organizátorkou Hanou Svobodovou. Nezbývá než všem popřát hodně zdraví a elánu do další činnosti.

Vladimír Futera