Putovní pohár

„Putovní pohár je název celoroční akce pro děti žijící v městské ubytovně Brněnská, které dochází na přípravu do školy," vysvětluje Vendula Topinková, která celou akci vymyslela.

„Cílem poháru je podpořit děti a jejich rodiče v pravidelné docházce do školy, k psaní domácích úkolů, ke kontrole a úpravě sešitů, komunikaci s učiteli, účasti na mimoškolním vzdělávání. Za plnění těchto ‚maličkostí', za obdržené známky a podobně pak získávají celý měsíc body. Ale ty se jim mohou i odečítat, a to například za každou omluvenku, pětku a čtyřku a nedodržování pravidel na klubu. Na konci měsíce se vydřené bodíky sečtou a děti mají s pracovníky slavnostní udílení putovního poháru. Na poháru je uvedeno jméno vítěze a pohár je naplněný dobrotami a školními pomůckami. Pohár se jménem je vystaven na viditelném místě, aby mohl každý obdivovat píli a výdrž vítěze. Mít jméno na poháru je prestižní záležitost, se kterou se děti chlubí a na vyhlášení vítěze se těší," dodává sociální pracovnice.

Pololetí – to to letí

Překážky na poli vzdělávání překonávají s dětmi, mládeží a jejich rodiči již od roku 2005. Soutěž o Putovní pohár motivuje ke školní docházce a učení hravou a pro děti atraktivní formou.

Za Komunitní centrum ZIP patří všem dětem gratulace k pololetnímu vysvědčení a přání všem statečným školákům, školačkám a jejich rodičům, aby dál úspěšně překonávali všechny překážky, které jim brání v získávání dobrých známek, ze kterých by měli radost i v dalším pololetí.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

O sdružení Salinger
Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci Králové. Občanské sdružení Salinger především: pracuje s dětmi a mládeží na Moravském předměstí (NZDM Modrý pomeranč), pracuje s dětmi, mládeží i celými rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (KC Amaro Phurd – Pražská, KC ZIP), pracuje s žadateli o náhradní rodinnou péči a pěstounskými rodinami (Stopa čápa), pracuje s rodinami v obtížných životních situacích (Triangl), provozuje prorodinné centrum (Budulínek).

Komunitní centrum ZIP nabízí bezplatnou sociální službu pro rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Komunitní centrum ZIP usiluje o řešení nepříznivé sociální situace klientů, především o Zapojení celé rodiny, Individuální přístup, nabízí Podporu, pomoc a prostor pro řešení.

Eva Pivrncová, o. s. Salinger