Děti za 12 dnů nachodily po Krkonoších 145 horských kilometrů. „Na tomto táboře se mi nejvíce líbilo, že jsme se mohli svézt lanovkou. Trochu jsem se bála, ale nakonec jsem to zvládla,“ dodává. „Chtěla bych poděkovat všem vychovatelům, že nám zařídili tento tábor a že nám zajistili krásný program.“

Až na dvě výjimky byly děti v Krkonoších poprvé v životě. Zpestřením pro ně byla spousta borůvek, ze kterých jim paní Havlinová ze Sirény v Janských Lázních upekla vynikající koláč s drobenkou. Z nasbíraných hub na děti čekala vynikající houbová omáčka.

Míla Zeman vypráví: „Do Krkonoš jsme jeli vlakem. Když jsem přijel do Pece, byl jsem nadšený a říkal jsem si, že to bude super. Nejvíce se mi líbil výlet na Sněžku a Luční boudu. Byli jsme v horách dva týdny, z toho týden v Peci a týden v Janských Lázních, do kterých jsme se nepřesunuli autobusem, ale šli jsme pěšky přes Černou horu. Jen batohy nám vychovatelé odvezli autem. Z Janských Lázní jsme také vyrazili na celodenní výlet do Špindlerova Mlýna, kde jsme vyjeli lanovkou na Medvědín a pokračovali jsme na Labskou boudu. Prostě paráda.“

Děti poznaly krásu nejen východních Krkonoš, kde navštívily Portášky, Růžohorky, Sněžku, Luční Boudu, ale i ukryté Jelení louky, Hnědý vrch či Lučiny. Objevily také vápenku v Horních Albeřicích, hrad Aichelburg a Vlčí jámy - pokud jste tam nebyli, věřte, že to stojí za návštěvu.

Krakonoš po celou dobu hlídal chování dětí v národním parku, odměňoval je krásným počasím, jen jednou, když malý Bohoušek rozkopal prašivku a sojka mu to přišla ohlásit, seslal na ně pořádnou bouřku. Zlatou tečkou byla návštěva lanového centra v Janských Lázních. „ Všem dobrým lidem z Krkonoš, kteří nám vyšli vstříc při zajištění různých překvapení pro děti, patří obrovské poděkování. Většina dětí byla v Krkonoších poprvé a bohužel také naposledy v životě, protože jejich rodiny jim takovéto aktivity nemohou nabídnout anebo nemají zájem s nimi trávit volný čas,“ neskrývá vděčnost vedoucí vychovatelka Iva Zikešová.

Stále se najdou dobří lidé

Krkonoše, to nejsou pouze hory, ale neodmyslitelně k nim patří i lidé, kteří tu žijí. Právě díky nim se našemu zařízení podařilo ušetřit nemalé finanční prostředky, které jdou na potřeby našich dětí. Velký dík patří lanovkám na Medvědín ve Špindlerově Mlýně, na Sněžku a Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou, Portáškám ve Velké Úpě, Černohorskému expresu a Lanovému centru v Janských Lázních, hotelu Energetik v Peci za možnost koupání se v bazénu, pokud je nepříznivé počasí, rozhledně na Černé hoře, Luční boudě za výtečnou polévku. „Všem patří vřelé poděkování za to, že myslí na děti, které to nemají v životě lehké“, poznamenává vychovatelka Zikešová.

Iva Zikešová