Jedná se o projekt pod záštitou primátora města Hradce Králové, který je připravovaný ve spolupráci s Asociací výtvarných pedagogů, Knihovnou města Hradce Králové a odborníky z řad architektů.

Do tohoto projektu jsme se začlenili i my, studenti semináře výtvarné výchovy na Gymnáziu J. K. Tyla pod vedením naší vyučující Aleny Šafrové. Pracovat na projektu jsme začali již před Vánoci, kdy jsme v našem městě volili místo, se kterým nejsme spokojeni a hledali inspiraci, jak ho vylepšit.

V poločase přípravy našich prací nás navštívili známí hradečtí architekti Michaela Matoušová, která je jednou z koordinátorek projektu, dále Kateřina Divecká, Oldřich Semrád a Karel Šimonek. A dokonce i hlavní architekt Hradce Králové  Petr Brůna.

Architekti svými odbornými radami vlili mnoha studentům do žil další inspiraci. Snažili se pohovořit o projektu s každým z nás, poradit, jak projekt zdokonalit a připravit, jako by se měl již zítra realizovat. Architekti také všechny zasvětili do minulých i budoucích plánů na změny veřejného prostoru zde v Hradci Králové a podpořili studenty v další práci.

Studentské práce z tohoto projektu budou vystaveny na konci června v Knihovně města Hradce Králové.

Je to pouze jedna z mnoha aktivit, kterých se mohou studenti ze semináře výtvarné výchovy účastnit. Studenty připravují nejenom na maturitu, ale hlavně na život po ukončení studia. Ve třetím ročníku si žáci GJKT vybírají volitelné předměty, které je baví a určují jim zaměření. Setkání s architekty, kteří rozhodují o vzhledu a budoucnosti města Hradce Králové bylo pro studenty velice zajímavé.

Zájemcům o studium architektury dali nahlédnout pod pokličku profese, uvědomil jsem si, jak je důležité navržený projekt obhájit, nejdříve před kolegy architekty, poté před veřejností, která je ke změnám většinou naladěna negativně a hlavně před zastupiteli z města, kteří mají nakonec hlavní slovo. Nám studentům práce na projektu a tato konzultace umožní poznat komplexní práci, založenou na aplikaci znalostí mnoha oborů.

Vít Michl