Krkonošská krajina se v průběhu času mění. Správa Krkonošského národního parku, která se snaží zachytit změny na lesních porostech, nechala v letech 1987 až 2007 nafotografovat panoramatické snímky Krkonoš.

Snímání jednotlivých lokalit se opakovalo zhruba po pěti letech. Dnes tedy můžete vidět srovnávací panoramatické snímky o rozměrech 180 krát 30 centimetrů. Doplněné jsou komentářem pracovníků odboru péče o národní park. Zachycují především výrazné proměny krkonošských lesů.

Autory fotografií jsou otec a syn Doubkové z Mladé Boleslavi, kteří v průběhu dvaceti let pořídili více než 180 snímků na 109 stanovištích po celých Krkonoších. Vystaven je výběr 22 fotografií z devíti stanovišť. Byla vybrána stanoviště, na kterých jsou velmi patrné změny v zalesnění Krkonoš. Komentáře k fotografiím vytvořily jednotlivé lesní správy, které na těchto územích hospodaří.

Součástí výstavy jsou také fotografie škod způsobených vichřicemi na Krkonoších v roce 1930, 1966, 1980 a v letech 2007 a 2008. Vystaveny jsou i lesnické mapy porostů z let 1852 a revírní mapa vrchlabského panství z roku 1878. (zr)