V neděli psalo čtyřicet účastníků rozřazovací testy, aby se rozdělili do malých skupin podle svých znalostí. Výuka probíhala denně v počtu sedmi vyučovacích hodin, lektorský tým byl tvořen učiteli školy a rodilým mluvčím. Na závěr kurzu účastníci vyzkoušeli, jak by obstáli u mezinárodních zkoušek City & Guilds, které škola také v průběhu roku pořádá.

Zveme tímto i další zájemce o zdokonalování se v angličtině na odpolední kurzy angličtiny. Ve dnech 9. a 10. října se konají Zkoušky City & Guilds nanečisto a 23. listopadu je oficiální termín. Na druhé pololetí od 5. února 2014 je připraven kurz přípravy k přijímacím zkouškám z angličtiny a přijímací zkoušky nanečisto. Totéž nabízíme i ve variantě matematiky. Kromě angličtiny nabízí škola možnost vzdělávat se i v jiných jazycích. Více na www.skola@oahkl.cz.

Iva Blehová, zástupkyně ředitelky školy