Někteří luští křížovky, jiní sledují znalostní soutěže v televizi, přičemž soutěží také a jsou zklamáni, že doma v klidu odpověděli špatně. Našly by se i další příklady.

Jedním ze způsobů prevence proti zhoršování paměti je kurz trénování paměti. Jeden takový pro seniory připravilo Občanské sdružení Krásný věk ve spolupráci se Spolkem pro Kratonohy. Lekce probíhají již od března každou středu dopoledne za účasti kolem dvaceti zájemců. Lektorkou kurzu trénování paměti je Ludmila Valešová z Občanského sdružení Krásný věk.

Účastníci kurzu se pomocí různých cvičení učí, jak mohou jednotnými metodami pomáhat své paměti. Pár příkladů: dostali jsme slovo „pampeliška" a za pomoci těchto písmen jsme měli utvořit další slova. Po skončení určité doby lektorka provedla soupis utvořených slov, kterých se společně napsalo šedesát.

Další hodinu jsme dostali zadání doplňovat části těla do rčení, kterých bylo 38. Opět pro představu příklad: Je to lhář, upřel by nám … mezi … Další úloha byla matematická: Kolik lidí je kvintet, kvartet a trio.

A takhle by se mohly ukazovat příklady dále. A že se při tom užije i legrace, je jasné. Vždyť kurz navštěvuje více žen než mužů, a to je pak při každé otázce spousta štěbetání. Ale když je zadána větší úloha, tak se všichni „pekelně soustředí" a přemýšlejí, co napsat, aby nebyli druhým pro smích. Je pravdou, že ne každý si hned na některou odpověď vzpomene. Je to jako ve škole, kdy se po očku kouká, co má napsáno soused.

Po skončené hodině všichni odcházejí spokojení, že něco udělali pro svoji paměť. Úkoly, které se při hodině řeší, se navíc probírají při různých setkáních i v obchodě při čekání, než na vás dojde řada.

Kurz je za polovinou a prozatím je velice oblíbený. Věřím, že v tomto počtu, ne-li ve více lidech, se budeme scházet až do ukončení kurzu a určitě zjistíme, že nám byl v našem myšlení přínosem. Takové dopoledne však ještě nekončí pro některé ženy, neboť pro ně následuje cvičení pro dobrou kondici.

Václav Košťál, kronikář