Knihovnice Jitka Dědková spolu s místostarostou obce Milošem Čihákem připravili program a návrh plakátu. Občané byli informováni obecním rozhlasem a plakáty. Přespání bylo připraveno v klubovně nově zrekonstruované hasičárny. Na akci se přihlásilo celkem deset dětí, zatímco někteří přišli jen večer na připravený program a spát šli domů.

Začínalo se v 18 hodin opékáním párků. Poté už přišlo na řadu čtení pohádky a seznámení s životem a dílem Hanse Christiana Andersena. Následoval výtvarný program pod vedením zkušené lektorky Věry Šestákové – pletly se košíky z pedigu. Děti tato práce velmi zaujala a košíky se všem moc povedly.

A bavilo to děti i dospělé. Určitě si činnost na čtvrtečním kroužku někdy zopakujeme. Kdo měl hotovo, mohl si zahrát kuličky na kuličkovníku, který nám daroval Luboš Šmída, a některé děti hrály hry, které si přinesly s sebou.

A pak už nezbývalo, než se začít chystat ke spánku. Před spaním se ještě četly pohádky a na závěr děti poslouchaly pohádku z kazety. Spát se nikomu moc nechtělo a usínalo se až okolo půlnoci.

Zážitků bylo plno. Ráno se nikomu nechtělo moc vstávat, ale chutná snídaně všechny vytáhla rychle ze spacáků. Výborné byly nejen čerstvé rohlíky, ale i sladké buchty, které napekly šikovné maminky a babičky, kterým za to patří velké poděkování.

Na závěr všichni účastníci dostali pamětní list a sladkou odměnu. Poděkování patří všem, kteří se na této vydařené akci podíleli – ať je to obecní úřad, knihovna či hasiči. Nezbývá než si přát, aby byl stejně úspěšný i příští ročník. Tímto jsou už předem zvány i děti, které letos nemohly přijít, nebo se bály.

J. Zemánková