Děti si procvičily znalosti o lese, seznámily se s aktivitami, které lze provádět s psími kamarády, a také se zásadami první pomoci. Nejen děti, ale i rodiče získali nové poznatky. Pod vedením zkušených zdravotníků měli možnost vyzkoušet si například masáž srdce. Nechybělo ani pohybové vyžití. Obratnost si děti procvičily v lanovém centru. Odměnou všem bylo opékání u táboráku.

Poděkování patří městu Hradec Králové za finanční podporu, Lesům ČR, které poskytly odměny s lesní tématikou, Městským lesům Hradec Králové za odměny a pomoc při akci, učitelkám MŠ za přípravu a organizaci stezky I všem dobrovolníkům.

Kateřina Nováková