V jedné nenápadné malé zahrádce na okraji Malšovic stojí překrásná socha Svatého Václava. Figura je téměř secesně esovitě prohnutá, Václav hledí vědoucím, smířlivým pohledem zhruba k místu, kde původně stával. Socha byla totiž součástí budovy Kongregace školských sester Notre Dame na Pospíšilově třídě č.p. 351. Dnes je tam zdravotní zařízení LDN.

Václav z Malšovic je mladší než z centra

Notredamky jsou katolické řeholní sestry, které přišly do Hradce Králové v roce 1858. Pouhých pět let po založení řádu, který je českého původu, ale dnes je rozšířen do třiceti zemí světa, včetně USA.

Sestry se vždy zabývaly prací s dětmi, vzděláním a výchovou. Provozovaly mateřskou školu, dívčí školu, působily v chlapeckém gymnáziu v Borromeu a vyučovaly v Ústavu pro neslyšící od okamžiku, kdy byl roku 1881 založen. Řád byl zrušen za druhé světové války a ani po roce 1949 neměl na růžích ustláno, přesto Školské sestry Notre Dame dnes už opět můžeme v Hradci Králové potkávat v jejich původním poslání péče o děti.

Přestože je malšovický Václav velmi podobný barokní figuře z mariánského sloupu, je podstatně mladší. Pochází až z devatenáctého století. Barokní podobou panovníka rodu Přemyslovců, který žil v 10. století, byla figura velmi výrazně inspirována v typu, oblečení, postoji. Dokonce drží i kopí s praporcem ve stejné ruce.

A i když světec není starší než 150 let, přesto si nezasloužil pobyt v kompostu, kde ho v 80. letech 20. století našel Ing. Václav Laštovička, který sochu také nechal restaurovat.

Až nás napadnou, Václav nás zachrání

Světec má na kučeravých vlasech knížecí korunu, chrání ho zlacené brnění. Opírá se o štít s přemyslovskou orlicí. Václav je chápán jako nebeský vládce a ochránce českého státu.

Čeští panovníci byli jen jeho dočasnými zástupci. Svatý Václav je patron Čech a Moravy, vinařů, sládků, ochránce míru.

Podle pověsti velí vojsku, které čeká v Blanické hoře, aby nás zachránilo, až bude naše vlast v největší tísni. Až se zazelená suchý dub a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů.

Pak se rytíři uvnitř Veřejové skály probudí z hlubokého spánku a v čele se svatým Václavem vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách zavládne klid a mír…

Martina Vítková