Královéhradecký skautský oddíl Lvíčata právě slaví 40. výročí svého působení. Nikdy nepřerušil svou činnost, a tak neustrnul. Stále „mládnoucí“ členská základna by mu to ostatně ani nevolila. Dnešní Lvíčata poslouchají muziku z MP 3, doma „paří“ u počítačů, na výpravy chodí s moderní výstrojí, při schůzkách hrají deskové hry a „frísbí“…


Přesto se oddíl v jádru nezměnil. Děti si v něm osvojí všechny tradiční skautské znalosti, dovednosti a návyky.

Tábory na Zlaté skále v Ostroměři jsou v duchu romantiky, činorodé práce a dobrodružství.

Pravidelné schůzky jsou plné her, které bystří rozum, vtip a postřeh.

Celodenní výpravy utužují svaly a kamarádské vztahy.

„Nikdo ale nemusí mít strach, že by na členství v oddíle nestačil,“ uklidňuje vedoucí Martin Karafiát ty děti, které snad mají pocit, že na členství v oddíle takzvaně nemají. „Skautem se nikdo nenarodil a nováčkem byl kdysi každý z nás. Rádi nové kamarády přivítáme. Může to být opravdu kdykoliv, vůbec není třeba čekat až na začátek nového školního roku.“

Kontaktní adresa na vedoucího pro případné zájemce o členství:

Ing. Martin Karafiát
602 610 514
karafi@centrum.cz