Hovořil na téma Moderní matematika – proč a jak? v zaplněné posluchárně Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové.

Mezi těmi, kteří si přednášku přišli poslechnout, byl i Nešetřilův bývalý žák, nyní rektor UHK, profesor Josef Hynek. „Setkání pro mě bylo návratem do studentských let a bylo velmi příjemné po tolika letech znovu sedět v lavici a poslouchat výklad oblíbeného profesora, kterého si nesmírně vážím. Věřím, že i studenti a kolegové si užili jeho zamyšlení nad rolí matematiky v našich životech, vztahem matematiky a informatiky, nebo úvahy, zda je matematika spíše přírodní či humanitní věda. Matematika je krásná, nabízí spoustu nevyřešených problémů a otázek a není pochyb, že s nástupem počítačů v posledním půlstoletí význam matematiky vzrůstá," řekl.

Jeho slova potvrdil další účastník přednášky, student 1. ročníku Fakulty informatiky a managementu oboru Aplikovaná informatika František Konečný: „Milé bylo, že profesor myslel na nás studenty, a proto nepoužíval odborné výrazy, pod kterými bychom si jen těžko dokázali něco představit. Rozhodně jsem si ujasnil, že matematik není člověk, který dokáže z hlavy vypočítat složité příklady během chvilky, nebo ten, co si pamatuje všechny vzorečky; což, přiznávám, byl i můj původní pohled."

Jaroslav Nešetřil je uznávaným autorem mnoha vědeckých publikací a současně i výborným učitelem. O tom svědčí nejen jeho působení na pražské Matematicko-fyzikální fakultě UK, ale i pravidelné hostování na mnoha prestižních univerzitách v zahraničí. Svoje hluboké teoretické znalosti uplatnil i jako konzultant významných firem. Je nositelem vysokého státního vyznamenání, které mu bylo uděleno právě za přínos k rozvoji vědy.

Věra Palánová