Mateřská škola Slunečnice zajišťuje komplexní výchovně-vzdělávací péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad, proto jsou u ve školce i děti s autistickými rysy či autismem. Kdo jiný by tedy měl jít příkladem a informovat veřejnost?

V MŠ se tak připojili k aktivitám, které se konají v Evropě i po celém světě. Jednotícím prvkem kampaně je modrá barva, která symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat, což jsou dvě oblasti, kde lidé s autismem potřebují nejvíce pochopení a podpory.

Všichni z MŠ Slunečnice (děti, personál MŠ a studentky z Obchodní akademie, Střední pedagogické školy, Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky) se oblékli do modrého oblečení a vyzdobili do modra i celou školku. Nakonec se všichni i vyfotili.

Mateřská škola Slunečnice oblečená v modrém.

Barbora Syrůčková, učitelka v MŠ Slunečnice (třída Sluníčko)