Při setkání s pracovníky HZS Královéhradeckého kraje totiž hejtman Zdeňku Slavíkovi před definitivním odchodem do důchodu předal medaili „Za věrnost I. stupně“. Slavnostní zahájení nového roku hasiči připravili v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy v Hradci.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové

Zahájení nového roku shejtmanem Královéhradeckého kraje

Již tradičně připadá první pracovní den nového roku na slavnostní setkání příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje shejtmanem Královéhradeckého kraje Ing. Pavlem Bradíkem. Slavnostní zahájení nového roku proběhlo vaule Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy vHradci Králové.

Hejtman poděkoval hasičům za jejich obětavou práci při záchraně lidských životů a ocenil jejich nasazení při výkonu takto náročného povolání. Popřál všem zúčastněným a jejich rodinám hodně zdraví a úspěchů vnadcházejícím roce.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl ve stručnosti zhodnotil uplynulý rok jako úspěšný, kdy se podařilo dosáhnout některých ze stanovených cílů. Také ředitel Mencl poděkoval všem přítomným za odvedenou práci.

Součástí slavnostního aktu bylo předání medaile „Za věrnost I. stupně“ panu Zdeňku Slavíkovi zúzemního odboru Náchod, který k31. 12. 2007 ukončil svou více jak 40ti letou kariéru u hasičů a odešel do zaslouženého důchodu. Zrukou hejtmana převzal medaili a ředitel HZS Královéhradeckého kraje panu Slavíkovi poděkoval za jeho dlouholetou práci.

Pan Zdeněk Slavík nastoupil ke sboru 1. července 1967 a prošel mnoha funkcemi. Od inspektora prevence, náčelníka Správy a sboru, hasiče – technika až po dnešní funkci vyšetřovatele zjišťování příčin požárů pro územní odbor Náchod.

Přejeme panu Slavíkovi hlavně hodně zdraví v „civilním“ životě, pohody a spokojenosti.

Foto: HZS Královéhradeckého kraje – Hradec Králové