Tento latinský text o bolesti jeho matky Marie pochází nejméně ze 13. století a byl zhudebněn již více než šestsetkrát. Mezi nejznámější skladatele patří Orlando di Lasso a Da Palestrina ze 16. století, Giovanni Batista Pergolesi (1710 - 1736), J. F. Haydn (1732 - 1809), G. Rossini (1792 - 1868), Franz Schubert (1797 - 1828), G. Verdi (1813 - 1901) a také náš Antonín Dvořák (1841 - 1904).

Pro letošní Velikonoce nastudoval pěvecký sbor Chorbell (dívčí sbor) za vedení sbormistryně Kateřiny Kubínové právě skladbu italského mistra Pergolesiho, kde se sopránového a altového sóla ujaly vynikající a zkušené pěvkyně Jana Lesná a Markéta Štefaniková za varhanního doprovodu Ondřeje Hromádka, studenta Univerzity Hradec Králové.

Pergolesi již od dětství zpíval v chlapeckém chrámovém sboru, stal se významným varhaníkem a skladatelem chrámové i operní hudby, vytvořil tzv. styl opera buffa (žánr komické opery). Jeho život však byl značně složitý a tragický. Dlouhodobě bojoval s tuberkulózou, které podlehl v pouhých 26 letech. Tento známý skladatel a varhaník se uchýlil do františkánského kláštera a tam v podstatě na smrtelném loži složil několik skladeb včetně Stabat Mater. Velmi dobře rozuměl lidskému utrpení, ale i naději, a to vše vložil do této skladby.

Sbormistryně Kateřina Kubínová, dívčí sbor Chorbell, sólistky i varhaník Hromádko nastudovali tuto skladbu se vší bravurou. Jednotlivé části skladby byly pojaty tak, aby nářek nad smrtí syna gradoval v budoucí naději: „Když tělo zemře, učiň, aby duši byla darována ráje sláva. Amen."

Sólistky Jana Lesná i Markéta Štefaniková mají za sebou již mnoho výborných zkušeností. Jana Lesná studovala zpěv u Jany Jonášové, profesorky AMU, soukromě, účinkuje v sopránových sólech na mnoha místech republiky, například ve Staropražských vánocích s letošním jubilantem W. A. Mozartem či se sourozenci Jiráčkovými v Commedii finita Viktorie Hradské na motivy ze života naší přední umělkyně Emy Destinnové.

Markéta Štefaniková byla sólistkou proslulého hradeckého sboru Jitro Jiřího Skopala, studovala zpěv na JAMU v Brně, učí sólovému zpěvu na Univerzitě Hradec Králové. Několik let hostovala jako sólistka opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci, ve spolupráci se Slezským divadlem v Opavě nastudovala pro festival Mladá Smetanova Litomyšl roli Háty ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta a letos v červenci bude na Mezinárodním festivalu Smetanova Litomyšl vystupovat znovu. Často spolupracuje s komorními i symfonickými orchestry na hudebních projektech jak v České republice, tak v zahraničí (Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Slovensko). Ve výroční den 260. výročí narození W. A. Mozarta v lednu zpívala v Chrudimi, nastudovala i Dvořákovo Stabat Mater pro Pardubické hudební jaro. Obě zpěvačky mají před sebou velkou budoucnost.

Kateřina Kubínová kolem sebe sdružila deset výborných mladých zpěvaček, které by byly kvalitní ozdobou kteréhokoliv pěveckého sboru. Tentokrát se předvedly v oboru vážné hudby, ale jsou schopny nastudovat i současné autory.

Varhaník Ondřej Hromádko je studentem Univerzity Hradec Králové, je žákem docenta Františka Vaníčka. Na takové studenty, jako je on, byla Markéta Štefaniková a mnozí další, může být univerzita hrdá. Výkony umělců ocenili posluchači Městské hudební síně potleskem vestoje.

Čestmír a Eva Brandejsovi